Ako kŕmiť prepelice

V poslednom desaťročí sa prepelica japonská stala hydinou s najvyšším nárastom počtu kusov v drobných chovoch. Mezi dôvody rozšírenia môžeme zaradiť rastúcu obľubu prepeličích vajíčok produkovaných v omedzených priestorových podmienkach, rýchly vývoj do nástupu znášky a určitú skromnosť vo výžive.

Japonské prepelice rýchlo rastú a už v 6 týždňoch veku sú pohlavne dospelé. Nosné typy znášajú viac než 300 vajec za rok s priemernou hmotnosťou 10 – 11 g. Relatívna úžitkovosť prepelíc je vyššia než relatívna úžitkovosť sliepok, preto aj výživové nároky prepelíc sú vyššie než u nosníc. Ak teda chceme uspieť, nie je úplne ideálne improvizovať. Skôr veľa chovateľov používalo krmivá určené pre morky, ktoré však nezodpovedali prepeliciam, najmä svojou štruktúrou. Našťastie dnes už sú k dispozícii špeciálne kŕmne zmesi aj pre prepelice.

Na odchov (do 6 týždňov veku) je vhodná kŕmna zmes obsahujúca približne 24 % dusíkatých látok. Z nášho portfólia odporúčame zmes Prepelica Mini. Pri prepeliciach na produkciu vajec prejdite od 7. týždňa na zmes s obsahom približne 19 % dusíkatých látok. V tejto fáze použite náš výrobok Prepelica Gold. Ak sú zvieratá príliš tučné, je možné doplniť do kŕmnej dávky malé percento pšeničného šrotu.

Výkrm prepelíc trvá len 6 – 7 týždňov. Na tento účel používame tiež krmivo Prepelica Mini, ktoré možno v záverečnej fáze výkrmu (približne 1 – 1,5 týždňa pred zabitím) doplniť 20 % kukuričného šrotu.

 

* Existujú špeciálne vyšľachtené mäsové plemená s hmotnosťou okolo 0,5 kg.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.