Ako poznám, že je králik chorý?

Zdravotný stav je úplne zásadným ukazovateľom, ktorý primárne ovplyvňuje ďalšie (reprodukčné, produkčné, výstavné, športové) ukazovatele králikov. Prvotnou snahou každého chovateľa by vždy malo byť udržanie dobrého zdravotného stavu, či už ide o chov na produkciu mäsa alebo len chov záujmový – na výstavnícke a súťažné účely. K tomu by mala smerovať celá starostlivosť o králika v krátkodobom i dlhodobom horizonte.

Vyšetrenie zdravotného stavu zvierat, vrátane prípadných špecializovaných vyšetrení, je v kompetencii veterinárneho lekára. Z pozície chovateľa je vhodné poznať základné všeobecné charakteristiky zdravotného stavu, aby dokázal orientačne rozpoznať, či je králik zdravý alebo je už vhodnejšie navštíviť veterinárneho lekára.

Prvotná diagnostika zdravotného stavu

Za klinicky významné ukazovatele, ktoré sa využívajú v prvotnej diagnostike celkového zdravotného stavu, sa považujú najmä:

Trias

Vyšetrenie triasu je základnou diagnostickou metódou. Náleží sem tepová frekvencia, dychová frekvencia a telesná teplota. Normálne (referenčné) hodnoty týchto ukazovateľov sa líšia v závislosti od použitého literárneho zdroja, nutné je tiež prihliadnuť k stavu jedinca (napr. vek, gravidita, teplota prostredia, stres a pod). Mladí, intenzívne rastúci jedinci majú prirodzene tendenciu k vyšším hodnotám.

Výživný stav a kondícia

Výživný stav je dlhodobým odrazom nutričného managementu chovateľa. V zostupnom poradí poznáme obezitu, veľmi dobrý, dobrý, menej dobrý, zlý a kachektický výživný stav. Optimálna kondícia je úzko spojená s účelom chovu, aktuálnym fyziologickým stavom a zaťažením jedinca. Optimom je dobrý až veľmi dobrý výživný stav, ktorý požadujeme u zvierat v chovnej, resp. výstavnej kondícii. Oproti tomu extrémne stavy sú spojené s poruchami zdravia a zvýšenou vnímavosťou k chorobám.

Hodnotenie postoja a chôdze

Ďalej hodnotíme postoj a chôdzu jedinca. Abnormálne prejavy (napr. stočenie hlavy, neschopnosť chôdze, krívanie a pod.) orientačne ukazujú na určité spektrum ochorení.

Stav prirodzených telových otvorov

Stav prirodzených telových otvorov sa najčastejšie hodnotí v rámci respiratórnych a tráviacich porúch. Patologické zmeny v oblasti nozdier, často s výtokom, môžu u králikov signalizovať najmä nádchu, pričom je nutné ďalšie špecializované vyšetrenie. Výtok z očí môže byť spojený napríklad s ochoreniami dýchacích ciest, slzných ciest či zubov. Hnačkové stavy sú najmä u mladých králikov častou príčinou úhynu.

Stav prirodzených telových otvorov

Stav kože a kožných derivátov

Koža má byť neporušená, primeranej štruktúry, bez zmien. Srsť má byť hustá, vyrovnaná, pružná s miernym leskom. U králikov nesmieme zabudnúť na kontrolu ušných lalôčikov a vonkajšieho zvukovodu. Pazúriky nemajú presahovať srsť, majú byť hladké a neporušené.

Stav slizníc

Sliznice komunikujúce s vonkajším prostredím (spojivka, sliznice dutiny nosnej a dutiny ústnej, predkožka, vulva) majú mať svetloružovú farbu a majú byť vlhké. Sfarbenie vulvy králic sa pod vplyvom ruje môže meniť od bledoružovej až po tmavofialovú. Oči majú mať „iskru“ so záujmom o okolie.

Temperament

Zmena záujmu o okolie je jedným z prvých príznakov, ktorých si majiteľ všimne. Choré zviera sa vyhýba skupine a chovateľovi, vykazuje zníženú pohybovú aktivitu, často nechutenstvo a znižuje príjem vody. To všetko u králika nepriaznivo spolupôsobí na ďalšie zhoršenie zdravotného stavu.

Temperament

Príznaky zápalovej reakcie

Všeobecnými klinickými príznakmi zápalovej reakcie je zväčšenie, sčervenenie, zvýšená teplota, bolestivosť a funkčné poruchy v postihnutej oblasti. Tieto znaky môžu mať rôznu intenzitu prejavu podľa konkrétneho ochorenia a ich vyhodnotenie a určenie diagnózy je v kompetencii veterinárneho lekára.

Aktualita

E-book

E-book Nosnice zdarma

Registrujte sa k odberu nášho newsletteru a získajte zadarmo e-book NOSNICE: Tipy a triky aneb na co si dát pozor v domácím chovu.