Ako spoznám, že je králik chorý?

Zdravotný stav je úplne zásadným ukazovateľom, ktorý primárne ovplyvňuje ďalšie (reprodukčné, produkčné, výstavné, športové) ukazovatele u králikov. Prvotnou snahou každého chovateľa by vždy malo byť udržať dobrý zdravotný stav – či už ide o chov na produkciu mäsa, či len chov záujmový – na výstavné a súťažné účely. K tomu by mala smerovať všetka starostlivosť o králika v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Vyšetrenie zdravotného stavu zvierat, vrátane prípadných špecializovaných vyšetrení, je v kompetencii veterinárneho lekára. Z pozície chovateľa je vhodné poznať základné všeobecné charakteristiky zdravotného stavu, aby dokázal orientačne rozpoznať, či je králik zdravý alebo už je vhodnejšie navštíviť veterinárneho lekára.

Prvotná diagnostika zdravotného stavu

Za klinicky významné ukazovatele, ktoré sa využívajú v prvotnej diagnostike celkového zdravotného stavu, sa považujú najmä:

Triáda

Vyšetrenie triády je základnou diagnostickou metódou. Patria sem tepová frekvencia, dychová frekvencia a telesná teplota. Normálne (referenčné) hodnoty týchto ukazovateľov sa líšia v závislosti od použitého literárneho zdroja, nutné je prihliadnuť aj na stav jedinca (napr. vek, brezivosť, teplota prostredia, stres a pod.). Mladé, intenzívne rastúce jedince majú prirodzene tendenciu k vyšším hodnotám.

Výživný stav a kondícia

Výživný stav je dlhodobým odrazom nutričného manažmentu chovateľa. V zostupnom poradí poznáme obezitu, veľmi dobrý, dobrý, menej dobrý, zlý a kachektický výživný stav. Optimálna kondícia je úzko spojená s účelom chovu, aktuálnym fyziologickým stavom a zaťažením jedinca. Optimom je dobrý až veľmi dobrý výživný stav, ktorý požadujeme u zvierat v chovnej, resp. výstavnej kondícii. Naproti tomu, extrémne stavy sú prepojené s poruchami zdravia a zvýšenou vnímavosťou k chorobám.

Hodnotenie postoja a chôdze

Ďalej hodnotíme postoj a chôdzu jedinca. Abnormálne prejavy (napr. stočenie hlavy, neschopnosť chôdze, krívanie a pod.) orientačne ukazujú na určité spektrum ochorení.

Stav prirodzených telových otvorov

Stav prirodzených telových otvorov sa najčastejšie hodnotí v rámci respiračných a tráviacich porúch. Patologické zmeny v oblasti nozdier, často s výtokom môžu u králikov signalizovať najmä ochorenie nádchou s tým, že je nutné ďalšie špecializované vyšetrenie. Výtok z očí môže byť spojený s napr. ochoreniami dýchacích ciest, slzných ciest či zubov. Hnačkovité stavy sú najmä u mladých králikov častou príčinou úhynu.

Stav prirodzených telových otvorov

Stav kože a kožných derivátov

Koža má byť neporušená, primeranej štruktúry, bez zmien. Srsť má byť hustá, vyrovnaná, pružná s miernym leskom. U králikov nesmieme zabudnúť na prehliadku ušných lalokov a vonkajšieho zvukovodu. Pazúry nemajú presahovať srsť, majú byť hladké a neporušené.

Stav slizníc

Sliznice komunikujúce s vonkajším prostredím (spojivka, sliznica dutiny nosnej a dutiny ústnej, predkožka, vulva) majú mať svetloružovú farbu a majú byť vlhké. Sfarbenie vulvy králic sa vplyvom ruje môže meniť od bledoružovej až po tmavofialovú. Oči majú mať „iskru“ so záujmom o okolie.

Temperament

Sliznice komunikujúce s vonkajším prostredím (spojivka, sliznica dutiny nosnej a dutiny ústnej, predkožka, vulva) majú mať svetloružovú farbu a majú byť vlhké. Sfarbenie vulvy králic sa vplyvom ruje môže meniť od bledoružovej až po tmavofialovú. Oči majú mať „iskru“ so záujmom o okolie.

Temperament

Príznaky zápalovej reakcie

Všeobecnými klinickými príznakmi zápalovej reakcie je zväčšenie, sčervenanie, zvýšená teplota, bolestivosť a funkčné poruchy v postihnutej oblasti. Tieto znaky môžu mať rôznu intenzitu prejavu podľa konkrétneho ochorenia a ich vyhodnotenie a určenie diagnózy je v kompetencii veterinárneho lekára.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.