Dušan Barlík

 Zomrel 12. 11. 2020. Česť jeho pamiatke.

● Vydavateľ a šéfredaktor slovenského mesačníka Chovateľ (1991 – 2019).

● Od 1. 1. 2020 prevádzkuje spravodajský portál CHOVATEĽ online www.casopischovatel.sk, internetové  médium pre chovateľov, priamy pokračovateľ  printového média CHOVATEĽ.

● Autor publikácii Slovenský čuvač, Chováme psy, Plemenná kniha slovenských čuvačov,  článkov a reportáží o chove hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, exotického vtáctva a psov.

● Chovateľ exotického vtáctva, králikov, holubov a hydiny.

● Člen a funkcionár Slovenského zväzu chovateľov (SZCH).

● Predseda odbornej  komisie pre králičí hop SZCH.

● Držiteľ najvyšších ocenení SZCH – Zlatá plaketa za zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva  a Záznam v Knihe cti SZCH.

● Medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov.

● Slovenská kynologická jednota (SKJ) – Zlatá medaila za rozvoj slovenskej kynológie, mimoriadne ocenenie pri príležitosti 20. výročia založenia SKJ, Strieborná medaila SKJ za rozhodcovskú činnosť, udelená (2018) pri príležitosti 25. výročia založenia SKJ.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.