Dušan Barlík

 Zomrel 12. 11. 2020. Česť jeho pamiatke.

● Vydavateľ a šéfredaktor slovenského mesačníka Chovateľ (1991 – 2019).

● Od 1. 1. 2020 prevádzkuje spravodajský portál CHOVATEĽ online www.casopischovatel.sk, internetové  médium pre chovateľov, priamy pokračovateľ  printového média CHOVATEĽ.

● Autor publikácii Slovenský čuvač, Chováme psy, Plemenná kniha slovenských čuvačov,  článkov a reportáží o chove hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, exotického vtáctva a psov.

● Chovateľ exotického vtáctva, králikov, holubov a hydiny.

● Člen a funkcionár Slovenského zväzu chovateľov (SZCH).

● Predseda odbornej  komisie pre králičí hop SZCH.

● Držiteľ najvyšších ocenení SZCH – Zlatá plaketa za zásluhy o rozvoj slovenského chovateľstva  a Záznam v Knihe cti SZCH.

● Medzinárodný rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov.

● Slovenská kynologická jednota (SKJ) – Zlatá medaila za rozvoj slovenskej kynológie, mimoriadne ocenenie pri príležitosti 20. výročia založenia SKJ, Strieborná medaila SKJ za rozhodcovskú činnosť, udelená (2018) pri príležitosti 25. výročia založenia SKJ.

Aktualita

Veľká

Veľká KOKOBOX súťaž

Zapojte sa do našej Veľkej KOKOBOX súťaže a o vaše sliepky budete mať (nielen) počas dovolenky postarané! Súťažiť môžete od 30.5. do 11.6.2023.