Holuby

Chováme holuby - 1. část

13.December 2020 zverejnil: Dušan Barlík

Chovu holubov sa v súčasnosti venujú väčšinou chovatelia organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov. Chovateľský cieľ organizovaných holubiarov je taký rôzny, aké rôzne sú aj plemená holubov. Rovnako sa odlišujú aj spôsoby ich chovu, ustajnenie, ošetrovanie, kŕmenie, pri niektorých tréning a súťaženie, pri vybraných úžitok v podobe mäsa.