Králiky

Ako poznám, že je králik chorý?

13.august 2020

Zdravotný stav je úplne zásadným ukazovateľom, ktorý primárne ovplyvňuje ďalšie (reprodukčné, produkčné, výstavné, športové) ukazovatele králikov. Prvotnou snahou každého chovateľa by vždy malo byť udržanie dobrého zdravotného stavu, či už ide o chov na produkciu mäsa alebo len chov záujmový – na výstavnícke a súťažné účely. K tomu by mala smerovať celá starostlivosť o králika v krátkodobom i dlhodobom horizonte.

Problémy s plodnosťou, pripúšťaním a graviditou králikov

11.august 2020

Jedným z najčastejších problémov v chove králikov je pripúšťanie a gravidita králic. Ak nechcete mat problémy s neplodnosťou, pripúšťaním či graviditou, je dobré skontrolovať a prípadne upraviť množstvo krmiva a prostredia, v ktorom samice žijú.

Potreby pre chov králikov

26.júl 2020

Nutnou podmienkou úspešného chovu králikov akejkoľvek kategórie je základná chovateľská výbava a zariadenia. Konkrétne potreby zodpovedajú účelom chovu, napr. na výstavy, mäsovú produkciu, pet chovy a pod. Chovateľské potreby možno rozdeliť na potreby týkajúce sa ustajnenia králikov a potreby týkajúce sa technológie ich kŕmenia. Medzi najbežnejšie potreby patria tie, ktoré sú uvedené nižšie. Spektrum je vždy závislé od skúseností majiteľa a jeho možností.

Ako dlho žije králik?

09.júl 2020

Králik patrí ku spoločenským zvieratám so strednou dĺžkou života. Tento aspekt je nutné zohľadniť pri obstarávaní králička ako pet zvieraťa.

Ako sa starať o králika

07.jún 2020

Každé domáce zviera vyžaduje starostlivosť, ktorá zodpovedá jeho nárokom. Ide o komplex pravidelne sa opakujúcich praktík a chovateľskej starostlivosti. Správnou starostlivosťou z hľadiska ustajnenia, kŕmenia a napájania a zaobchádzaním je možné predísť značnej časti chorôb, keďže je zabezpečený dobrý zdravotný stav králika. Za najpodstatnejšie techniky v chove králikov je možné označiť tieto techniky.

Nejčastejšie choroby králikov a ich prevencia

27.máj 2020

Hoci sa u králika môže vyskytnúť len málo chorôb (v porovnaní so psami a mačkami), samozrejmosťou je snaha o udržanie dobrého zdravotného stavu. Nákazlivé sú tie choroby, ktoré sú vyvolané choroboplodnými zárodkami (vírusy, baktérie, parazity, plesne) a šíria sa medzi zvieratami.

Ako vybrať krmivo pre králiky

06.máj 2020

Rad krmív pre králiky Energys hobby vychádza v ústrety potrebám chovateľov i samotných zvierat. Svojím zložením akcentujú fázu výkrmu či účel chovu. V produktovom rade nájdete aj granuly s kokcidiostatikom. Aké krmivo teda vybrať?

Ako skrotiť králika

11.apríl 2020

Častou témou, a vlastne aj štandardnou požiadavkou začínajúcich chovateľov pet králikov, je vhodnosť a schopnosť skrotenia nového králičieho spoločníka. Vlohy pre „prítulnosť“ sú čiastočne vrodené a sčasti ovplyvnené vonkajším prostredím. Pri krotení králika treba postupovať podľa odporúčaných pokynov, pretože fáza socializácie v ranom veku má značný vplyv na správanie králika v dospelosti.

Majú vaše králiky správnu kondíciu?

18.marec 2020

Dosiahnutie optimálnej kondície je cieľom všetkých chovateľských praktík a starostlivosti o domáce zvieratá. Kondíciou rozumieme aktuálnu pripravenosť zvieraťa na konkrétny účel podmienený mnohými vonkajšími a vnútornými faktormi. S úrovňou kondície je neoddeliteľne prepojená najmä úroveň výživy a ošetrovania a tiež zdravotný stav jedinca.

Chov králikov - Plemená a ich rozšírenie v ČR

05.február 2020

Chovaný genofond domácich králikov je v ČR zastúpený čistokrvnými plemenami králikov a ich krížencami. Ich rozšírenie je závislé od smeru chovu. Aktuálne je tuzemský chov králikov rozdelený do 5 základných smerov – tradičné (neorganizované) drobnochovy, organizované drobnochovy, farmové chovy, laboratórne chovy a tzv. klasické „pet“ chovy.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.