Králiky

Najčastejšie ochorenia domácich králikov

01.jún 2021 zverejnil: MVDr. Miloslav Martinec, Ph.D.

Chovy králikov sa ani v súčasnosti nevyhnú chorobám. Napriek pokrokom vo vede a výskume, napriek dostupnosti informácií, vylepšovaniu vyrábaných krmív alebo praxi chovateľov je zdravotných problémov králikov stále viac. Zdravotný stav králikov je limitujúcim faktorom prosperity a dokonca samotnej existencie chovu.

Ako spoznať pohlavie králika

24.máj 2021 zverejnil: MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Určenie pohlavia patrí u králikov k rutinným chovateľským postupom, ktoré by mal každý ich chovateľ dokonale ovládať. Zatiaľ čo u mláďat môže správne rozpoznanie pohlavia najprv u začiatočníkov robiť ťažkosti, u dospelých králikov je to už jednoduché.

Ako spoznám, že je králik chorý?

13.august 2020

Zdravotný stav je úplne zásadným ukazovateľom, ktorý primárne ovplyvňuje ďalšie (reprodukčné, produkčné, výstavné, športové) ukazovatele u králikov. Prvotnou snahou každého chovateľa by vždy malo byť udržať dobrý zdravotný stav – či už ide o chov na produkciu mäsa, či len chov záujmový – na výstavné a súťažné účely. K tomu by mala smerovať všetka starostlivosť o králika v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Problémy s plodnosťou, pripúšťaním a graviditou králikov

11.august 2020

Jedným z najčastejších problémov v chove králikov je pripúšťanie a zabrezávanie králic. Ak nechcete mať problémy s neplodnosťou, pripúšťaním či zabrezávaním, je dobré skontrolovať a prípadne upraviť množstvo krmiva a prostredie, v ktorom samice žijú.

Potreby pre chov králikov

26.júl 2020

Základná chovateľská výbava a zariadenia sú nutnosťou pre úspešný chov králikov akejkoľvek kategórie. Konkrétne potreby zodpovedajú účelom chovu, napr. pre výstavy, pre mäsovú produkciu, pet chovy a pod. Chovateľské potreby je možné rozdeliť na tie , ktoré sa týkajú ustajnenia králikov, a tie, ktoré sa týkajú technológie kŕmenia králikov. Medzi najbežnejšie potreby patria nižšie uvedené. Spektrum je vždy závislé od skúseností majiteľa a jeho možností.

Ako dlho žije králik?

09.júl 2020

Králik patrí ku spoločenským zvieratám so strednou dĺžkou života. Tento aspekt je nutné zohľadniť pri obstarávaní králička ako pet zvieraťa.

Ako sa starať o králika

07.jún 2020

Každé domáce zviera vyžaduje starostlivosť, ktorá zodpovedá jeho nárokom. Ide o komplex pravidelne sa opakujúcich praktík a chovateľskej starostlivosti. Správnou starostlivosťou z hľadiska ustajnenia, kŕmenia a napájania a zaobchádzaním je možné predísť značnej časti chorôb, keďže je zabezpečený dobrý zdravotný stav králika. Za najpodstatnejšie techniky v chove králikov je možné označiť tieto techniky.

Nejčastejšie choroby králikov a ich prevencia

27.máj 2020

Hoci sa u králika môže vyskytnúť len málo chorôb (v porovnaní so psami a mačkami), samozrejmosťou je snaha o udržanie dobrého zdravotného stavu. Nákazlivé sú tie choroby, ktoré sú vyvolané choroboplodnými zárodkami (vírusy, baktérie, parazity, plesne) a šíria sa medzi zvieratami.

Ako vybrať krmivo pre králiky

06.máj 2020

Rad krmív pre králiky Energys hobby vychádza v ústrety potrebám chovateľov i samotných zvierat. Svojím zložením akcentujú fázu výkrmu či účel chovu. V produktovom rade nájdete aj granuly s kokcidiostatikom. Aké krmivo teda vybrať?

Ako skrotiť králika

11.apríl 2020

Častou témou, a vlastne aj štandardnou požiadavkou začínajúcich chovateľov pet králikov, je vhodnosť a schopnosť skrotenia nového králičieho spoločníka. Vlohy pre „prítulnosť“ sú čiastočne vrodené a sčasti ovplyvnené vonkajším prostredím. Pri krotení králika treba postupovať podľa odporúčaných pokynov, pretože fáza socializácie v ranom veku má značný vplyv na správanie králika v dospelosti.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.