Králiky

Majú vaše králiky správnu kondíciu?

18.marec 2020

Dosiahnutie optimálnej kondície je cieľom všetkých chovateľských praktík a starostlivosti o domáce zvieratá. Kondíciou rozumieme aktuálnu pripravenosť zvieraťa na konkrétny účel podmienený mnohými vonkajšími a vnútornými faktormi. S úrovňou kondície je neoddeliteľne prepojená najmä úroveň výživy a ošetrovania a tiež zdravotný stav jedinca.

Chov králikov - Plemená a ich rozšírenie v ČR

05.február 2020

Chovaný genofond domácich králikov je v ČR zastúpený čistokrvnými plemenami králikov a ich krížencami. Ich rozšírenie je závislé od smeru chovu. Aktuálne je tuzemský chov králikov rozdelený do 5 základných smerov – tradičné (neorganizované) drobnochovy, organizované drobnochovy, farmové chovy, laboratórne chovy a tzv. klasické „pet“ chovy.

Hygiena kŕmenia a napájania v priebehu roka

22.november 2019

V priebehu celého kalendárneho roka je nutné chrániť kŕmnu a napájaciu technológiu pred nepriaznivými klimatickými vplyvmi. Nesprávna starostlivosť o technológiu môže vyústiť do zdravotných problémov a/alebo zníženej úžitkovosti králikov.

Enterocolis

20.október 2018

Enterocolitis (tzv. „žblnkavka“, enterokolitída) králikov je ochorenie, ktoré bolo objavené v západnom Francúzsku koncom roka 1996. V rokoch 1997 a 1998 sa prudko rozšírilo do ostatných štátov Európy. V súčasnosti sa vyskytuje v 90 – 95 % chovov v Európe s rôznou intenzitou manifestácie klinických príznakov.

Otlaky na končatinách králikov – nekonečný problém?

02.september 2018

Jedným zo špecifických znakov králika je osrstenie nášľapných plôch končatín, pričom tento jav je medzi cicavcami pomerne ojedinelý. Medzi chovateľmi králikov, najmä výstavných, sú však známe aj prípady, keď dochádza ku vzniku tzv. otlakov. Tie môžu narušiť pohyb zvierat a v prípade, že nebudú liečené, môžu spôsobiť veľké zdravotné komplikácie.

Leto a králiky alebo Ako eliminovať tepelný stres?

09.august 2018

V tomto roku zažívame niekoľko veľmi sparných dní. Vysoké teploty neprospievajú chovným králikom a spôsobujú im tepelný stres. Existuje niekoľko odporúčaní, ako tento negatívny stav eliminovať a udržať zvieratá v dobrej zdravotnej kondícii.

Príprava králikov na výstavnú sezónu

11.júl 2018

Ak má králik čo najlepšie uspieť na výstavách, musí mať predovšetkým optimálnu kondíciu, hmotnosť a dokonalú, pružnú a lesklú srsť. Potom môže vyniknúť jeho krása daná genetickým založením v celom rade exteriérových znakov, až po farbu a kresbu. Jedným zo základných opatrení je „dokonalá“ výživa.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.