Ošípané

Otcovské plemená prasiat a syntetické línie

25.máj 2021

V Českej republike chovatelia pracujú s otcovskými plemenami (v súčasnosti reprezentované najmä bielym otcovským, durocom a pietrainom), vrátane ich syntetických línií (SL 34, SL 38, SL 48, prípadne SL 68), a s materskými plemenami prasiat.

Materské plemena prasiat chované v Českej republike

18.máj 2021

V komerčných chovoch prasiat sa využívajú tak plemená, ktoré vynikajú reprodukčnými parametrami a materskými vlastnosťami, ako aj plemená, ktoré svojmu potomstvu odovzdávajú dobré rastové schopnosti, odolnosť a dobrú kvalitu mäsa. V rámci hybridizačného programu Zväzu chovateľov prasiat, z.s., tak chovatelia pracujú s materskými plemenami (v zastúpení české biele ušľachtilé a česká landrase), a otcovskými plemenami.

Výkrm prasiat

07.august 2020

Na dosiahnutie dobrého zdravotného stavu prasiat je nutné, aby základom kŕmnej dávky boli jadrové krmivá. Ich výber je limitovaný nielen možnosťami chovateľa, ale aj zvolenou alternatívou hospodárenia. Napríklad v pravidlách ekologického poľnohospodárstva sa okrem pestrej skladby kŕmnej dávky kladie dôraz na to, aby sa skrmovali krmivá vypestované v bio režime.

Vonkajší chov prasiat

07.august 2020

Prasatá sa z voľného chovu postupne presunuli do uzavretých stajní, z ktorých sa v komerčných chovoch vyvinuli sofistikované ustajňovacie kapacity využívajúce technológiu nielen pri automatizovaných systémoch kŕmenia a napájania, ale aj na riadenie stajňového prostredia. V súvislosti s dopytom po zdravých produktoch od šťastných zvierat sa však v Európe už dlhší čas presadzujú trendy ekologického poľnohospodárstva a chov prasiat na farmách tak prežíva svoju renesanciu.

Chov ošípaných

26.apríl 2020

Ošípané sprevádzajú človeka odnepamäti. Podľa niektorých zdrojov sa začali chovať predovšetkým na mäso už v deviatom tisícročí pred naším letopočtom, keď sa domestikovali. Z voľného chovu sa postupne presunuli do uzavretých stajní. Ako prebieha chovateľská rutina v chove ošípaných?

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.