Prepelice

Ako kŕmiť prepelice

13.december 2018

V poslednom desaťročí sa prepelica japonská stala hydinou s najvyšším nárastom počtu kusov v drobných chovoch. Mezi dôvody rozšírenia môžeme zaradiť rastúcu obľubu prepeličích vajíčok produkovaných v omedzených priestorových podmienkach, rýchly vývoj do nástupu znášky a určitú skromnosť vo výžive.