Chov holubov I.

Chovu holubov sa v súčasnosti venujú väčšinou chovatelia organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov. Chovateľský cieľ organizovaných holubiarov je taký rôzny, aké rôzne sú aj plemená holubov. Rovnako sa odlišujú aj spôsoby ich chovu, ustajnenie, ošetrovanie, kŕmenie, pri niektorých tréning a súťaženie, pri vybraných úžitok v podobe mäsa.

V súčasnosti sa zotiera klasický vzhľad dedín, mnohí ľudia sa sťahujú z miest na vidiek. Chcú len malé pozemky, ktoré spolu s domom nepresahujú 500 m2. Ak by takýto majiteľ domu chcel chovať holuby, tak jedine vo voliére, pretože sused, ktorý má rovnaký malý pozemok a k holubom a chovateľstvu neinklinuje, by sa čoskoro ohlásil, keby mu holuby sadali na strechu. Samozrejme, na takýchto priestoroch nie je možné chovať ani hydinu, králiky asi len ako domácich miláčikov. To preto, že všetky zvieratá produkujú exkrementy, tie sa musia kompostovať, a na peknej malej záhradke sa pre ne nenájde miesto. Nádejný chovateľ by si tu mohol vytvoriť nanajvýš malý priestor, (niekde vnútri domu) na chov japonských prepelíc.

V minulosti sa na gazdovských dvoroch chovali holuby bežne. Bol to doplnok k hospodárskym zvieratám, pre hospodára však aj skrášľovanie osadenstva popri hrabavej a vodnej hydine. Niektoré mali zaujímavý spôsob letu a tak boli potešením pre oči. Holuby neboli náročné na ošetrovanie a kŕmenie, mnoho krmiva si našli na poliach v chotári. Išlo väčšinou o holuby lietajúce do polí za potravou, napríklad slovenské hrvoliaky, české staváky, moravské pštrosy a ďalšie.  Početné sezónne odchovy spestrovali väčšinou sviatočný stôl hospodára a jeho rodiny. Z dospelých vyradených holubov sa varila polievka, mladé holuby sa plnili a podávali na stôl pečené, ale aj inak upravené.

Dnes ľudia chovajú holuby väčšinou pre krásu a súťaženie na výstavách, chovatelia, najmä veľkých plemien zužitkujú aj  mäso z jedincov nevhodných na ďalší chov. Takže tento príspevok je pre tých budúcich chovateľov, ktorí majú priestor na ich chov a dostatočnú vzdialenosť od susedov, ktorých by chov holubov mohol obťažovať.

Koncom osemdesiatych a v deväťdesiatych rokoch minulého storočia začali u nás vznikať malé farmové chovy holubov, ale aj väčšie s 1000 chovnými pármi za účelom produkcie jatočných holúbät. Jeden chov v blízkosti Nitry som v tom čase navštívil. Bol luxusne vybavený a zabezpečený, pod stálym veterinárnym dohľadom. Odbyt sa mal zabezpečovať zmluvným výkupom s určením väčšinou na vývoz. Žiadny z chovov do dnešných dní  neprežil. Holubie mäso sa v súčasnosti spotrebuje výlučne v rodine chovateľa. Nekalkuluje sa s ním ani v štatistických údajoch, pretože holub nepatrí na Slovensku medzi hospodárske zvieratá, takže sa údaje o produkcii holubieho mäsa neobjavujú ani v štatistických údajoch. Jeho chov a porážanie nerieši ani Vyhláška č. 230 Zb. z 23. 7. 1998 o chove a usmrcovaní jatočných zvierat.

Kŕmenie holubov

V súčasnosti je kŕmenie holubov vcelku pomerne jednoduché. Možno kŕmiť klasicky, obilninami ako pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica pohánka a pod. Ale tiež novými plnohodnotnými firemnými granulovanými krmivami firmy De Heus.  Firma sa zameriava na predaj kŕmnych zmesí, pod značkou Enregys HOBBY, ktoré je možné použiť pre všetky plemená holubov. Špecifické požiadavky jednotlivých chovateľov však kladú otázku, čím v danom chove kŕmiť holuby. Energys predajcovia chovateľom umožňujú výber produktov v závislosti na energetickej potrebe, t. j. kŕmne zmesi pre holuby s vyšším alebo nižším obsahom energie.

HOLUB UNI je granulovaná kompletná kŕmna zmes pre holuby s nižším obsahom energie. Možno použiť pre všetky plemená holubov s ohľadom na požiadavky chovateľa. Zabezpečuje prísun všetkých dôležitých látok, pretože ju holuby nemôžu separovať tak ako miešané zmesi zrnín.

HOLUB PREMIUM je kompletné krmivo vo forme granúl s vyšším obsahom energie. Dá sa použiť pre všetky kategórie a plemená holubov. Poskytuje všetky dôležité látky. Táto zmes je zvlášť vhodná pre mäsové plemená, ale napríklad aj pre poštové holuby v pretekárskej sezóne.

Takže chovateľ nemusí nakupovať všetky jednotlivé obilniny do pripravovanej zmesi obilnín, ale všetko potrebné má v optimálnom zložení v granulovanej kŕmnej zmesi. Dôležité je pri prechode na kŕmenie granulovanou zmesou postupne ju pridávať do krmiva doterajšieho, množstvo postupne zvyšovať, až dokiaľ holuby prijímajú len granulované krmivo.

Súťaženie s holubmi

Najrozšírenejšie je súťaženie na výstavách. Ide o prepracovaný, medzinárodne totožný systém. Je to súťaž krásy. Každé plemeno má svoj schválený štandard, podľa ktorého posudzovatelia na výstavách jednotlivé plemená posudzujú. Holuby získavajú známky výborný, veľmi dobrý, dobrý, ale aj neocenený. Holuby ocenené známkou výborný, môžu získať aj tituly, napríklad Víťaz výstavy, Oblastný víťaz, Klubový víťaz, Šampión klubu, Šampión Slovenskej republiky, Šampión Európy. najlepšie kolekcie štyroch holubov jedného plemena a rovnakého farebného rázu titul Majster Slovenskej republiky, Majster klubu, Európsky majster.

Niektoré plemená sú charakteristické svojim letom. Tie, ktoré počas letu robia kotrmelce, nazývajú sa kotrmeliaky. Okrem vystavovanie na výstavách, ich chovatelia súťažia tiež v lietaní s nimi. Za každú figúru s kotrmelcom získava holub body. Chovatelia sa združujú v špeciálnych kluboch pre takéto plemená. Na Slovensku boli vyšľachtené komárňanské kotrmeliaky, košické kotrmeliaky, východoslovenské kotrmeliaky. Pri komárňanských kotrmeliakoch sa chovatelia zamerali predovšetkým na šľachtenie na krásu, a tak komárňanské kotrmeliaky schopnosť kotrmelcovať postupne stratili. V súčasnosti sú to predovšetkým voliérové holuby, a to najmä pre ich pomerne vysokú finančnú hodnotu a obavu, aby sa nestali korisťou pernatých dravcov. Najznámejšie a najvýkonnejšie sú birminghamské kotrmeliaky (rollery).

 

Iný spôsob letu je lietanie do výšok, každé takéto plemeno šľachtené na dosahovanie výkonu v čím dlhšom zotrvaní vo veľkej výške, presnejšie v nedohľadne, nesú v názve vysokoletún. Najznámejšie sú na Slovensku slovenský vysokoletún, košický vysokoletún, u našich južných susedov budapeštiansky vysokoletún.

Holuby tipplery sa šľachtia na maratónske lietanie vo výškach, v ktorých ich chovateľ môže sledovať. Mladé tipplery Štefana Stanislava z Kráľovej pri Senci  lietali nepretržite 15 hodín 50 minút a dosiahli nový slovenský rekord (2019). Spomeniem  aj dva inak vynikajúce lety u chovateľa Erana Zulbeariho, ktoré by mali vysoko nadštandardné časy. V jednom mu však kŕdeľ starých tipplerov po celodennom lietaní večer nezosadol a zaletel do tmy. V druhom preteku s troma holubmi mu jedného ulovil dravec, ostatné dva lietali až do zotmenia, no podmienka pre regulárny let je, aby boli minimálne tri. Ale aj tak dosiahol najdlhší čas sezóny, keď v treťom preteku jeho staré holuby  lietali 16 hodín 06 minút.

Jestvuje ešte skupina plemien holubích akrobatov. Tieto holuby predvádzajú počas letu rôzne figúry, ktoré rozhodcovia zaznamenávajú a podľa stanoveného kľúča bodujú. Ich chovatelia sa združujú v Klube akrobatických holubov Česko-Slovensko. Súťaže sa uskutočňujú na voľnom priestranstve – veľkej lúke s prehľadným okolím, aby bolo možné let holubov sledovať, tiež aby z blízkeho lesa nemohol na súťažiace holuby zaútočiť predátor, jastrab  či iný. Súťažiaci chovateľ vypustí z klietky na lúke svoje napr. tri holuby. Tie majú lietať a predvádzať figúry či spôsob letu, príznačný pre plemeno. Na pokyn rozhodcu potom holuby privolať, aby zosadli do letovej kletky a dali sa zavrieť. Chovateľ použije signál, napr. píšťalkou a vypustí droppery, teda holuby najčastejšie bielej farby, majú lietať len v najbližšom okolí klietky, ich let sa neboduje,  sú pre súťažiace  holuby signálom na zosadnutie. Niektorí chovatelia majú ako holubník na sezónu pripravené dodávkové vozidlá. Holuby sú naň zvyknuté, a tak počas cesty sa nestresujú v prepravkách, ale prichádzajú na miesto súťaže svieže a rýchlo sa v novom prostredí adaptujú. 

Samostatné holubiarske odvetvie je chov poštových holubov. Jeho chovatelia sú organizovaní  v Slovenskom zväze chovateľov poštových holubov. Je to najnáročnejší holubiarsky šport a nie je účelom tohto článku sa o ňom viac rozpisovať. Záujemcovia si určite budú vedieť získať kontakt na internete.

Chov holubov na mäso je samostatné odvetvie, najmä ak mám na mysli farmový chov holubov na produkciu mäsa. O ňom si povieme v samostatnom príspevku.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.