Chováme holuby - 1. časť

Chovu holubov sa v súčasnosti venujú väčšinou chovatelia organizovaní v Českom či Slovenskom zväze chovateľov. Chovateľský cieľ organizovaných holubárov je natoľko rôzny, nakoľko rôzne sú holubie plemená. Takisto sa odlišujú spôsoby chovu, ustajnenia, ošetrovania, kŕmenia, u niektorých tréning a súťaže, u vybraných úžitok v podobe mäsa.

Dnes sa stiera klasický vzhľad dedín, mnohí obyvatelia miest sa sťahujú na vidiek. Chcú iba malé pozemky, ktoré spolu s domom nepresahujú 500 m2. Ak by taký majiteľ domu chcel chovať holuby, tak jedine vo voliére, pretože sused, ktorý má rovnako malý pozemok a k holubom a chovateľstvu neinklinuje, by sa zanedlho ohlásil, keby mu holuby sadali na strechu. Samozrejme, na takých priestoroch nie je možné chovať ani hydinu, králiky asi iba ako domácich maznáčikov. To preto, že všetky zvieratá produkujú exkrementy, ktoré sa musia kompostovať, a na peknej malej záhradke sa pre ne nenájde miesto. Nádejný chovateľ by si tu mohol vytvoriť nanajvýš malý priestor (niekde vnútri domu) na chov japonských prepelíc.

V minulosti sa na hospodárskych dvoroch holuby chovali bežne. Bol to doplnok k hospodárskym zvieratám, ale pre hospodárov aj skrášľovanie osadenstva okrem hrabavej a vodnej hydiny. Niektoré holuby mali zaujímavý spôsob letu, a tak boli potešením pre oči. Holuby neboli náročné na ošetrovanie a kŕmenie, množstvo krmiva si našli na poliach okolo dediny. Išlo väčšinou o holuby lietajúce do polí za potravou, napríklad Slovenský voláč, Český stavák, Moravský pštros a ďalšie.  Početné sezónne odchovy väčšinou spestrovali sviatočný stôl hospodára a jeho rodiny. Z dospelých vyradených holubov sa varila polievka, mladé holuby sa plnili a podávali na stôl pečené, ale aj inak upravené.

Dnes sa holuby chovajú väčšinou pre krásu a súťaženie na výstavách a chovatelia, hlavne veľkých plemien, zužitkujú aj mäso z jedincov nevhodných na ďalší chov. Takže tento príspevok je pre tých budúcich chovateľov, ktorí majú priestor na chov a bývajú v dostatočnej vzdialenosti od susedov, ktorých by chov holubov mohol obťažovať.

Koncom osemdesiatych rokov a v deväťdesiatych rokoch minulého storočia začali u nás vznikať malé farmové chovy holubov, ale aj väčšie s 1000 chovnými pármi s cieľom produkovať jatočné holúbky. Jeden chov v blízkosti Nitry som v tom čase navštívil. Bol luxusne vybavený a zabezpečený, pod stálym veterinárnym dohľadom. Odbyt mal byť zaistený zmluvným výkupom a určený väčšinou na vývoz. Žiadny z chovov do dnešných dní neprežil. Holubie mäso sa v súčasnosti spotrebuje výlučne v rodine chovateľa. Nekalkuluje sa s ním ani v štatistických údajoch, pretože holub nepatrí na Slovensku medzi hospodárske zvieratá, takže informácie o produkcii holubieho mäsa sa neobjavujú ani v štatistických údajoch. Chov a porážku holubov nerieši ani vyhláška č. 230 Z. z. z 23. 7. 1998 o chove a usmrcovaní jatočných zvierat (SK).

Kŕmenie holubov

Dnes je kŕmenie holubov pomerne jednoduché. Je možné ich kŕmiť klasicky obilninami, ako sú pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, pohanka a pod., ale aj novými plnohodnotnými firemnými granulovanými krmivami od firmy De Heus.  Firma sa zameriava na predaj kŕmnych zmesí, pod značkou Energys HOBBY, ktoré je možné použiť pre všetky holubie plemená. Špecifické požiadavky jednotlivých chovateľov však kladú otázku, čím v danom chove kŕmiť holuby. Predajcovia krmív Energys chovateľom umožňujú výber produktov v závislosti od energetickej potreby, t. j. kŕmne zmesi pre holuby s vyšším alebo nižším obsahom energie.

HOLUB UNI je granulovaná kompletná kŕmna zmes pre holuby s nižším obsahom energie. Je možné ju použiť pre všetky holubie plemená s ohľadom na požiadavky chovateľa. Zaisťuje prísun všetkých dôležitých látok, pretože ju holuby nemôžu separovať tak ako miešané zmesi zrnín.

HOLUB PREMIUM je kompletné krmivo v podobe granúl s vyšším obsahom energie. Dá sa použiť pre všetky kategórie a plemená holubov. Poskytuje všetky dôležité látky. Táto zmes je zvlášť vhodná pre mäsové plemená, ale napríklad aj pre poštové holuby v pretekárskej sezóne.

Chovateľ teda nemusí nakupovať jednotlivé obilniny do pripravovanej zmesi, ale všetko potrebné má v optimálnom zložení v granulovanej kŕmnej zmesi. Pri prechode na kŕmenie granulovanou zmesou je dôležité postupne pridávať zmes do doterajšieho krmiva a postupne zvyšovať množstvo, až holuby budú prijímať iba granulované krmivo.

Súťaženie s holubmi

Najrozšírenejšie je súťaženie na výstavách. Ide o prepracovaný, medzinárodne totožný systém. Je to súťaž krásy. Každé plemeno má svoj schválený štandard, podľa ktorého posudzovatelia na výstavách jednotlivé plemená posudzujú. Holuby získavajú známky výborný, veľmi dobrý, dobrý, ale aj neocenený. Holuby ocenené známkou výborný môžu získať aj tituly, napríklad Víťaz výstavy, Oblastný víťaz, Klubový víťaz, Šampión klubu, Šampión Slovenskej republiky, Šampión Európy. Najlepšia kolekcia štyroch holubov jedného plemena a rovnakého farebného rázu titul Majster Slovenskej republiky, Majster klubu, Európsky majster.

Niektoré plemená sú charakteristické svojím letom. Holuby, ktoré počas letu robia kotrmelce, sa nazývajú kotrmeliaky. Okrem vystavovania na výstavách s nimi ich chovatelia súťažia v lietaní. Za každou figúru s kotrmelcom získava holub body. Chovatelia sa združujú v špeciálnych kluboch pre také plemená. Na Slovensku boli vyšľachtené komárňanské kotrmeliaky, košické kotrmeliaky a východoslovenské kotrmeliaky. Čo sa týka komárňanských kotrmeliakov, tu sa chovatelia zamerali predovšetkým na šľachtenie na krásu, a tak tieto holuby postupne stratili schopnosť robiť kotrmelce. V súčasnosti sú to predovšetkým voliérové holuby, a to hlavne pre ich pomerne vysokú finančnú hodnotu a obavu, aby sa nestali korisťou pernatých dravcov. Najznámejšie a najvýkonnejšie sú birminghamské kotrmeliaky (rolery).

 

Iný spôsob letu je lietanie do výšok, každé také plemeno šľachtené pre dosahovanie výkonu v čo najdlhšom zotrvaní vo veľkej výške, presnejšie v nedohľadne, má v názve vysokoletún. Najznámejší je na Slovensku slovenský vysokoletún, košický vysokoletún, u našich južných susedov budapeštiansky vysokoletún.

Holuby tipplery sa šľachtia na maratónske lety vo výškach, v ktorých ich chovateľ môže sledovať. Mladé tipplery Štefana Stanislava z obce Kráľová pri Senci lietali nepretržite 15 hodín 50 minút a dosiahli nový slovenský rekord (2019). Pripomeniem aj dva inak vynikajúce lety u chovateľa Erana Zulbeariho, ktoré by mali vysoko nadštandardné časy. V jednom mu však kŕdeľ starých tipplerov po celodennom lietaní večer nezosadol a zaletel do tmy. V druhých pretekoch s tromi holubmi mu jedného ulovil dravec, zvyšné dva lietali až do zotmenia, avšak podmienkou regulárneho letu je, aby boli minimálne tri. Navzdory tomu dosiahol najdlhší čas sezóny, keď v tretích pretekoch jeho staré holuby lietali 16 hodín 06 minút.

Existuje ešte skupina plemien holubích akrobatov. Tieto holuby predvádzajú počas letu rôzne figúry, ktoré rozhodcovia zaznamenávajú a podľa stanoveného kľúča bodujú. Ich chovatelia sa združujú v Klube akrobatických holubov Česko-Slovensko. Súťaže prebiehajú na voľnom priestranstve – veľkej lúke s prehľadným okolím, aby bolo možné sledovať let holubov a aby z blízkeho lesa nemohol na súťažiace holuby zaútočiť predátor – jastrab alebo iný. Súťažiaci chovateľ vypustí z klietky na lúke svoje napr. tri holuby. Tie majú lietať a predvádzať figúry alebo spôsob letu príznačný pre plemeno. Na pokyn rozhodcu potom holuby privolať, aby zosadli do letovej klietky a dali sa zavrieť. Chovateľ použije signál, napr. píšťalkou, a vypustí droppery, teda holuby najčastejšie bielej farby, majú lietať iba v najbližšom okolí klietky, ich let sa neboduje, sú pre súťažiace holuby signálom na zosadnutie. Niektorí chovatelia majú ako holubník na sezónu pripravené dodávkové vozidlá. Holuby sú na ne zvyknuté, a tak sa počas cesty nestresujú v prepravkách, ale prichádzajú na miesto súťaže svieže a rýchlo sa adaptujú v novom prostredí.

Samostatným holubárskym odvetvím je chov poštových holubov. Ich chovatelia sú organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov poštových holubov. Je to najnáročnejší holubársky šport a cieľom toho článku nie je viac sa o ňom rozpisovať. Záujemcovia si určite budú vedieť nájsť kontakt na internete.

Chov holubov na mäso je samostatné odvetvie, hlavne ak mám na mysli farmový chov holubov na produkciu mäsa. O ňom si niečo povieme v samostatnom príspevku.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch - 2. časť zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci - 2. časť.