Chováme holuby – 2. časť

Koncom osemdesiatych rokov a v deväťdesiatych rokoch minulého storočia začali u nás vznikať malé farmové chovy holubov, ale aj väčšie s 1000 chovnými pármi s cieľom produkovať jatočné holúbky.

Kategória mäsových plemien sa v súčasnosti v žiadnom štandarde nevyskytuje. Vhodné plemená sa nachádzajú v kategórii holubov tvaru. Z našich slovenských plemien medzi ne patrí piešťanský obor. Vyhľadávaný je aj francúzsky košoa. Paleta holubov tvaru je rozsiahla, ale ako mäsové plemeno sa môžu uplatniť iba tie, u ktorých je jeden pár schopný odchovať ročne okolo 15 mláďat a viac. V extenzívnom chove by mala hmotnosť holúbät dosahovať okolo 550 až 700 gramov, pri intenzívnom chove by sa mala hmotnosť holúbät približovať 1 000 g. Vzhľadom na to, že sa väčšina plemien šľachtí na krásu exteriéru a súťaženie na výstavách, u mnohých z nich sa znížila plodnosť a starostlivosť o potomstvo.

Holubie mäso sa v súčasnosti spotrebuje výlučne v rodine chovateľa. Nekalkuluje sa s ním ani v štatistických údajoch, pretože holub nepatrí na Slovensku medzi hospodárske zvieratá, takže informácie o produkcii holubieho mäsa sa neobjavujú ani v štatistických údajoch. Chov a porážku holubov nerieši ani vyhláška č. 230 Z. z. z 23. 7. 1998 o chove a usmrcovaní jatočných zvierat.

Kŕmenie holubov

Dnes je kŕmenie holubov pomerne jednoduché. Je možné ich kŕmiť klasicky obilninami, ako sú pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, pohanka a pod., ale aj novými plnohodnotnými firemnými granulovanými krmivami od firmy De Heus. Firma sa zameriava na predaj kŕmnych zmesí, ktoré je možné použiť pre všetky holubie plemená. Špecifické požiadavky jednotlivých chovateľov však kladú otázku, čím v danom chove kŕmiť holuby. Predajca ich predáva pod značkou Energys Hobby chovateľom a umožňuje vyberať produkty v závislosti od energetickej potreby, t. j. kŕmne zmesi pre holuby s vyšším alebo nižším obsahom energie.

HOLUB UNI

Granulovaná kompletná kŕmna zmes pre holuby s nižším obsahom energie. Je možné ju použiť pre všetky holubie plemená s ohľadom na požiadavky chovateľa. Zaisťuje prísun všetkých dôležitých látok, pretože ju holuby nemôžu separovať tak ako miešané zmesi zrnín.

HOLUB PREMIUM

Kompletné krmivo v podobe granúl s vyšším obsahom energie. Dá sa použiť pre všetky kategórie a plemená holubov. Poskytuje všetky dôležité látky. Táto zmes je zvlášť vhodná pre mäsové plemená, ale napríklad aj pre poštové holuby v pretekárskej sezóne.

Chovateľ teda nemusí nakupovať jednotlivé obilniny do pripravovanej zmesi, ale všetko potrebné má v optimálnom zložení v granulovanej kŕmnej zmesi. Pri prechode na kŕmenie granulovanou zmesou je dôležité postupne pridávať zmes do doterajšieho krmiva a postupne zvyšovať množstvo, až holuby budú prijímať iba granulované krmivo.

Sklad krmiva

Už na začiatku chovu by mal chovateľ myslieť na to, kde bude krmivo pre holuby skladovať. Na tento účel vyhovuje suchá, vetrateľná miestnosť zaistená pred vniknutím drobných hlodavcov, myší a potkanov. Vrecia s krmivom sa skladujú na paletách. Chovateľ si môže takto vytvoriť zásobu krmiva na dlhšie obdobie, na pol roka alebo na celý rok. Na jeden pár ťažkých mäsových plemien v produkčnom chove s plným počtom holúbät (15 ako priemer) do jatočnej zrelosti je potrebné počítať s ročnou spotrebou 50 kg krmiva (Havlín, J., 1997). Matematika je ľahká, pre päť párov s odchovom si chovateľ pripraví 250 kg krmiva.

Spôsob chovu

Najmenej náročný na prácu chovateľa je chov holubov v tzv. komorovom holubníku, na ktorý nadväzuje voliéra. Komora má byť predelená na dve časti, stačí priehradkou z pletiva, v ktorej sú aj dvere. Takisto je na dve časti rozdelená voliéra, ktorá na komoru nadväzuje. V komore sa inštalujú dvojbúdky, každá pre jeden pár. Je to dôležité, pretože zatiaľ čo v jednej búdke dorastajú holúbätá, v druhej už holubica znáša alebo sedí na novej násade vajec. Ak si chovateľ zvolí pôdorys komory 300 × 300 cm, po predelení bude mať dve oddelenia. Policové búdky s rozmermi 30 × 30 × 30 cm, dve vedľa seba, v štyroch radoch nad sebou. Dolné búdky by mali mať podstavec vysoký 20 cm z dôvodu dobrého prehľadu a ľahkej obsluhy a čistenia. Podstavec musí byť plný, z dosiek, aby sa pod búdkami nemohli schovať mláďatá, ktoré predčasne vypadli z hniezda. Ak si chovateľ pripraví ešte jeden taký rad, poslúži tento komplet na chov a rozmnožovanie 8 párov holubov.

V druhom oddelení nemusia byť búdky, ak sa chovateľ rozhodne odchovávať aj holuby na ďalší chov, na využitie v nasledujúcom roku, je potrebné oddelenie vybaviť sedačkami. Sedačky môžu byť policové, každá so šírkou pristávacej poličky 12 cm, dĺžkou 30 cm a výškou 30 cm. Počet sedačiek je rovnaký ako predpokladaný počet odstavných mláďat, alebo radšej väčší. V prípade, že chovateľ chová holuby sfarbené rodovo (texany), nenastane problém – oddelí najkrajšie holubice a holuby, výber má byť taký, aby sa páry mohli vybrať samostatne. To predpokladá, aby všetky holubice boli ku ktorémukoľvek holubovi nepríbuzné.

Dve oddelenia sú výhodné aj preto, že chovateľ môže začať iba s menším počtom holubov, napr. piatimi pármi, a postupne, každoročne, svoj chov rozširovať. Zásadou je naplniť holubník naraz mladými nepríbuznými pármi, a to z dôvodu hygienického a zdravotného.

VÝBER PLEMIEN

Je na chovateľovi, pre aké plemeno holubov sa rozhodne pri extenzívnom alebo intenzívnom chove holubov na jatočné účely. Pre intenzívny chov predstavíme dve plemená, ktoré sa snáď najčastejšie využívajú, francúzsky mondén a americký texan.

MONDÉN

Mondén je jedno z najťažších holubích plemien. Bol vyšľachtený ako mäsové plemeno na vysokú úžitkovosť v intenzívnych chovoch. Podieľal sa na vzniku niekoľkých farmových plemien. Chová sa na celom svete. V zozname plemien Európskeho chovateľského zväzu (EE) je zaradený medzi úžitkové plemená, u nás medzi holuby tvaru, a to pod číslom 6.

Mondén má veľký telesný rámec so širokou a hlbokou hruďou. Telo nesie vodorovne, jeho hlava je ľahká a pomerne malá, celá postava je krátka, jeho nohy tiež. Prakticky nelieta, a preto je vhodný na voliérový chov. Chovatelia ho vypúšťajú von z voliéry nie kvôli preletu, ale kvôli voľnému pohybu po záhrade. Nechajú sa, keď si zvyknú, ľahko zahnať na svoje miesto vo voliére.

Poprední chovatelia sa pri jeho chove orientujú podľa francúzskeho štandardu. Na Slovensku je dobrá plemenná základňa tohto plemena a začínajúci chovatelia by sa vo veci plemenného materiálu mali obrátiť na členov špeciálneho chovateľského klubu. Jeho členovia sa venujú nielen zušľachťovaniu mondénov, ale aj texanov. V roku 2008 francúzsky klub čiastočne upravil štandard a jednou zo zmien bola úprava hmotnosti, holubica minimum 1 000 g a holub minimum 1 100 g, pričom horná hranica nie je obmedzená. Krúžkujú sa krúžkami s veľkosťou 11 mm.

V úžitkovom chove je mondén záležitosťou takmer úplne americkou. U nás sa vyskytujú francúzske mondény dovezené z Maďarska a Nemecka. Sú to mohutné holuby, ktoré sa pôvodne chovali ako úžitkové v Taliansku a vo Francúzsku, avšak pod nemeckým vplyvom u nich prevládlo šľachtenie na výstavné účely. Typická je pomerne malá hlava a veľmi nízke nohy, zároveň však bohaté operenie, ktoré vytvára dojem mimoriadnej robustnosti. V Amerike sa kladie dôraz na kompaktnosť tela. Platí to aj o tých, ktoré si zachovali názov francúzske a uplatňujú sa vo veľkochovoch, hlavne vo farbe modrej pruhovej (čiernopruhové).

Holuby

TEXAN

Texan (Auto-sexing Texan Pioneer) je pomerne mladé plemeno, vyšľachtené v päťdesiatych rokoch v USA. Rýchlo sa však rozšírilo po celom svete a chová sa aj u nás. Má jednu vlastnosť, ktorá je pre úžitkový chov veľmi cenná – chová sa iba v rodovo farebnom sfarbení. To znamená, že obe pohlavia sa dajú rozlíšiť podľa farby operenia (samce sú takmer biele, s neurčitým sfarbením iba na krku, samice sú v rôznych zosvetlených holubích farbách); dokonca už u malých holúbät je možné rozoznať pohlavie podľa dĺžky a hustoty páperia (samčeky sú takmer holé, samičky porastené páperím). Toto rodové sfarbenie sa pôvodne objavilo u úžitkového kinga a krížením sa prenieslo aj na iné plemená (napríklad na úžitkové holuby na báze holuba poštového). Iba u texana je sfarbením výlučným, iné sa nepripúšťa.

Texan je mohutný úžitkový holub, s pomerne malou a trochu zaklonenou hlavou, na nízkych nohách, avšak s mohutnou širokou hruďou. Hmotnosť dospelých je 740 až 930 g, mladých 700 až 800 g. Pre úžitok sa hodia holuby, ktoré sa zdajú skôr slabšie, s kompaktným a mäsitým telom a priliehajúcim, menej bohatým operením. Z dôvodu udržania požadovanej plodnosti by živá hmotnosť nemala nikdy presahovať 1 000 g. Krúžkujú sa 11 mm krúžkami. Vhodný je na uzavretý voliérový chov. Vo voľnom chove by sa uňho malo lietanie obmedzovať.

Holub

Holub

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.