Choroby králikov a ich liečba - myxomatóza, infekčná nádcha

V tomto článku sa budeme venovať dvom bežným ochoreniam králikov, myxomatóze a infekčnej rinitíde.

Myxomatóza

Klinické príznaky a prenos

Infekcia sa šíri po celom tele. Pozorujeme mäkké, nevýrazné nádory (myxómy) ako okrúhle škvrny, najmä na ušiach. Môžeme pozorovať aj celkové opuchy pod kožou a najmä v okolí očí, uší, konečníka a papule. Králik prestáva vidieť, nehýbe sa, neprijíma potravu a chudne. Ochorenie môže byť akútne, ale vyskytuje sa aj latentná forma ochorenia.

Akútne ochorenie tiež vedie k vysokej úmrtnosti. Latentná forma vedie k ďalším zdravotným problémom, ako je zvýšená náchylnosť na baktérie Pasteurella, ktorých je ťažké sa zbaviť. Vírus sa vyskytuje v rôznych formách s rôznou agresivitou. Vo vonkajšom prostredí je vírus veľmi odolný a dobre prežíva.

Prenos

Chorý králik vylučuje vírus prostredníctvom sekrétov z nosa a očí. Kontaktom medzi králikmi sa vírus šíri veľmi rýchlo. Možný je aj nepriamy prenos (prostredníctvom nástrojov, krmiva atď.). Najväčší vplyv na prenos má však bodavý hmyz (blcha králičia, komáre, vši atď.).

Prevencia

Jednoznačne sa odporúča očkovanie vakcínami - MXT, MMVAC (kombinovaná vakcína a vakcína proti moru králikov), Myxoren, Pestorin mormyx (kombinovaná vakcína). O najúčinnejšej očkovacej schéme sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom.

myxomatoza

Pasteurella (infekčná nádcha)

Pasteurelóza je jedným z najčastejších a najzávažnejších ochorení králikov.

Príznaky

Medzi príznaky môže patriť kýchanie, výtok z nosa, žlté labky (od utierania nosa), výtok z očí, hnačka, abscesy (tváre, pľúca, prsia, maternica), mastitída, stuhnutosť krku a vnútorné bujnenie. Mnohé králiky sú skrytými prenášačmi pasterelly. Hlavným zdrojom sú chovné samice. Baktérie pasteurelly sú veľmi variabilné.

Ochorenie sa vyskytuje v akútnej alebo chronickej forme. Akútne prejavy ochorenia sú spojené s vysokou hustotou chovu, nedostatočným vetraním a vysokou hladinou amoniaku a vlhkosti.

Liečba a prevencia

Liečba: Oxytetracyklín podľa závažnosti problému 4 g na 10 litrov vody. Tylmikozín v krmive 200 g/kg počas 7 dní, OL: 0 dní. Odporúča sa aj vytvorenie antibiotickej clony (tetracyklín, draxín, prípadne enrofloxacín). Na prevenciu sa môže použiť aj vakcína: Pasorin. O vhodnej liečbe sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom.

Pasteurella je grampozitívna baktéria. Optimalizujte mikroklímu a znížte množstvo prachu. Baktérie Pasteurella môžu prežívať v systéme pitnej vody, preto je veľmi dôležité systém pravidelne čistiť. Môže sa vyskytovať v kombinácii s Bordatella multocida.

 

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.