!! DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE !!

Spoločnosť De Heus a.s. si plne uvedomuje závažnosť súčasnej situácie, rovnako ako povinnosť zabezpečiť dostatok krmív pre záujmové zvieratá. Chápeme, aká je dnes naša spoločenská zodpovednosť.

 

Vážení chovatelia,

viac ako inokedy si uvedomujeme, aké je dôležité pristupovať zodpovedne voči sebe samým, kolegom i širokej verejnosti. Rovnako
ako chápeme povinnosť zabezpečiť dostatok krmiva pre záujmové zvieratá, ktoré potrebujú krmivo za všetkých okolností. 
My sme pripravení!

Sme zodpovední! Nepanikárime! Nepodceňujeme skryté hrozby!

Prijali sme veľa najprísnejších opatrení a vybavili našich pracovníkov potrebnými pomôckami, aby sme aj naďalej mohli plne a bez
obmedzenia pracovať a zásobovať Vás našim krmivom. A to na územi Slovenska, Českej republiky a Maďarska!

Sme a naďalej Vám budeme nápomocní zo všetkých našich síl.

Váš De Heus a.s.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch - 2. časť zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci - 2. časť.