Morka domáca

Z hľadiska zoologickej taxonómie sa morky zaraďujú do triedy vtáky (Aves), rad hrabavé (Galliformes), čeľaď bažantovité (Phasianidae), rod moriak (Meleagris).

Príprava objektu na odchov morčiat

Ak chce chovateľ začať s odchovom morčiat v objekte, kde sa doteraz hydina nechovala, tak príprava objektu bude spočívať v postreku stien a podlahy proti vonkajším parazitom, umytí stien, prípravy kŕmidiel a napájačiek. Nad okrúhlu plochu, ohradenú plátmi z umelej hmoty, sa upevní umelú kvočka, ktorá bude zabezpečovať potrebnú teplotu. Vonkajšie plochy okolo objektu sa zabezpečia proti vnikaniu hlodavcov. Vhodné je zabezpečiť pred vstup do objektu rohož s dezinfekčným roztokom, čo chovateľ ocení v prípade výskytu vtáčej chrípky. Hovoríme o objekte všeobecne, pretože môže ísť o objekt na odchov a chov 10 až 15 moriek, iné podmienky bude potrebné vytvoriť v prípade odchovu 50 a viac morčiat až do jatočnej hmotnosti. Vtedy už pôjde o zabezpečenie  základnej technológie. Zavedenie elektroinštalácie, prívodu vody, vetranie.

Podstielka

Do kruhu (kruhov) nastelieme podstielku. Počas odchovu dbáme, aby bola trvalo suchá. Osvedčili sa na podstielku hobľovance z mäkkého dreva. Dobrá je aj suchá slama. Výška podstielky by mala byť v celej hale 8 – 10 cm.

Teplota

Nemecká morka modrá

Jednodňový morčatám po zástave zabezpečíme, aby teplota pod kvočkou bolo 35 – 36 oC. Ak sa odchov začína realizovať v chladnejšej časti roka, v predjarí, bude potrebné temperovať aj okolie haly na 21 – 25 oC. Teplotu pod kvočkou budeme znižovať každý týždeň o 3 oC, takže vo veku 7 týždňov budú mať morčatá teplotu pod kvočkou, prípadne v objekte, 18 oC.

V tomto veku za priaznivého počasia vetráme, a v prípade, že na objekt nadväzuje trávnatý výbeh, môžeme na kratší čas vypúšťať morčatá do výbehu.

Aby bolo jasné, hovoríme o drobnochovateľskom odchove, pri ktorom sa chovateľ bude snažiť vytvoriť morkám maximálnu pohodu.

Ak si chovateľ obstará sedemtýždňové brojlerové morčatá z farmy, je odchov podstatne jednoduchší. Musí zabezpečiť všetko, čo sme doteraz  opisovali, len teplota v odchovni bude 18 oC,  a to až do veku 12 týždňov. V tomto veku už môže vypúšťať morčatá do výbehu nadväzujúceho na objekt odchovne.  Stále dbá, aby sa morčatá nezmáčali rannou rosou alebo aby  nezmokli.

 

Kŕmenie moriek

Začiatočníkom možno odporúčať plnohodnotné kŕmne zmesi. Výrobcovia ponúkajú zmesi pre príslušné vekové kategórie.

Na kŕmenie moriek  možno použiť pšenicu, kukuricu, jačmeň, ovos, proso a iné krmivá rastlinného pôvodu. Zo zelených krmív sa využíva žihľava, hviezdica prostredná, hlávkový šalát púpava a pod. Chovatelia čistokrvných plemien využívajú aj pastvu na zelených porastoch. Tu sim morky nájdu aj živočíšnu zložku v podobe rôzneho hmyzu.

Na napájanie musia mať k dispozícii neustále čistú pitnú vodu.

 

Chovateľ, ktorému ide predovšetkým o kvalitné nízkotučné morčacie mäso, obstará si morčatá z veľkochovov, ide najčastejšie o širokoprsé morky biele.

Nemecká morka modrá

Rozmnožovacie farmy ponúkajúbiele brojlerové morky,  ktoré majú  rýchle rastové schopnosti a vysokú jatočnú výťažnosť. Výkrm u moriakov trvá 5 - 6 mesiacov, dorastajú do hmotnosti až 25 kg, pri konverzii asi 3 kg krmiva/1 kg prírastku živej hmotnosti.  Výkrm moriek trvá  4 - 5 mesiacov, dorastajú do hmotnosti 13 - 15 kg, pri konverzii krmiva asi 3 kg/1 kg prírastku živej hmotnosti. Keď hovoríme o krmive, ráta sa s kŕmením plnohodnotnými kŕmnymi zmesami. Morčatá sa predávajú sa vo veku 7 týždňov. Záujemca si môže kúpiť roztriedené podľa pohlavia alebo aj neroztriedené, prípadne len moriaky.

Vo veku 7 týždňov si môžu záujemcovia kúpiť aj brojlerové morky BIG 6.Hybridná kombinácia moriek BIG 6 je výsledkom dlhodobej šľachtiteľskej práce, zameranej na využitie rastového potenciálu moriek.

Orientačná spotreba krmiva pri odchove bronzových moriek  je 25 kg (do 24. týždňa), pri širokoprsých 30 kg  (Prombergerová, I., Brázda, s.r.o., 2012, Praha).

Odchov mladých moriek

Pri chove moriek treba dbať na to, aby hlavne v mladom veku nezmokli, ale odporúčame zabrániť tomu počas celej doby odchovu.

Farmové morky širokoprsé sa až do veku 7 týždňov chovajú vo vnútorných odchovniach, morky vysedené a odchovávané kvočkou môžu chodiť do vonkajšieho výbehu, ak jevhodné počasie. Morka sa o ne postará.

 

Ako znášajú zimu?

Na rozdiel od morčiat, ktoré sú až do veku 6 týždňov chúlostivé, dospelé morky sú značne odolné, a stredoeurópsku zimu znášajú dobre. Dôležité je, aby bolo v kuríne sucho, a počet dospelých moriek na m2 by mal byť 1 maximálne 2. V prípade, že má chovateľ rozmnožovací alebo chov vyššieho stupňa, mal by byť kurín zateplený, pretože dospelé morky by mohli začať znášať už v predjarnom období a v prípade ranných mrazov by vajcia premrzli a neboli by vhodné na liahnutie..

 

CHOV ČISTOKRVNÝCH PLEMIEN MORKY DOMÁCEJ

Morka narragansett

Ten, kto má vyššie ciele a chce sa kochať aj krásou tejto najväčšej domácej hydiny, siahne po  niektorom čistokrvnom plemene.  Jeho snaha bude morky naďalej rozmnožovať, zošľachťovať, rozširovať ich medzi ďalších záujemcov a prirodzene, aj vystavovať ich na výstavách drobných hospodárskych zvierat.

Medzi morkou a moriakom je výrazná pohlavná odlišnosť v utváraní hlavy, vo veľkosti tela, keď moriaky sú o 1,5 až 2 krát väčšie ako morky. Medzi  plemenami moriek je veľmi malá tvarová variabilita plemenných znakov, ani v operení sa nevyskytujú pernaté či iné odlišnosti ako napr. u kúr a holubov. Pohlavne dospelé sú vo veku 12 mesiacov. So znáškou začínajú už v predjarných mesiacoch. Liahnutie morčiat pod kvočkou morkou je prirodzené liahnutie. Doba inkubácie je 28 dní.

Záujemcom predstavíme niektoré u nás najčastejšie chované plemená. Slovensko svoje plemeno moriek nemá. Na slovenských výstavách môžeme vidieť morky nemecké bronzové, nemecké čierne, nemecké gröllwitzské, nemecké medené, nemecké sfarbenia narragansett, české sivo divoké bielo lemované, morky narragansett (americké).

Uznané rozmnožovacie chovy pre rok 2020 sú len tri, po jednom na morky americké narragansett, české divoké bielo lemované, nemecké gröllwitzské.

 

MORKA BRONZOVÁ

Nemecká morka sfarbenia narragansett

Morka ťažkého typu, veľkého telesného rámca. Jej telo je pretiahnuté, hruškovitý trup  s dobrým osvalením je nesený zdvihnuto.

Staré americké plemeno moriek, ktoré bolo vyšľachtené ako prvé a zachovalo si aj najviac znakov divokého predka, ale zvýšila sa jej hmotnosť a veľkosť, znížil sa lesk peria a intenzita jeho sfarbenia. Z Ameriky sa rozšírila na všetky kontinenty.

Znáška je okolo 60 vajec o hmotnosti 80 g, škrupina je  smotanovo hnedá s tmavými bodkami. Kvokavosť je v plnom rozsahu zachovaná, sú to najlepšie kvočky.

Hmotnosť: moriak 12 - 16 kg, morka 8 - 9 kg. Označujú sa obrúčkami veľkosti 27 mm pre moriaky, 24 mm pre morky.

 

MORKA NARRAGANSETT 

Staré ťažké plemeno moriek vyšľachtené v Amerike.  Vyznačuje sa rýchlym rastom, dobrou mäsitosťou stehien a hrude. Je náročné na množstvo a kvalitu krmiva. Vajíčka majú krémovo hnedú škrupinu s tmavohnedými škvrnami. Minimálna hmotnosť násadových vajec je 70 g. Hmotnosť: moriak 12 - 17 kg, morka 9 - 10 kg. Označujú sa obrúčkami veľkosti 27 mm pre moriaky, 24 mm pre morky.

 

MORKY ČESKÉČeská morka sivá divoká

Na území Čiech a Moravy sa chovajú dlhodobo, vhodné sú do drobnochovateľských podmienok. Vynikajú otužilosťou, pomerne rýchlym rastom, dobre využívajú pastvu.

Znáška je 20 - 40 vajec zvyčajne v dvoch cykloch. Škrupina je s krémovo hnedá  s hnedými

škvrnami. Hmotnosť násadových vajec je 70 g. Kvokavosť je zachovaná u väčšiny moriek.

Hmotnosť  mladých moriakov  9 - 11 kg max. 12, min. 8,0 kg, moriek  – 5 - 6 kg, max.7,0 kg, min. 4 kg. Starých moriakov 11 - 14 kg, max.15 kg, min.10 kg, moriek 5,5 - 7,0 kg, max.8 kg, min. 5 kg. Moriaky sa obrúčkujú 27 mm obrúčkami, morky 24 mm.

Chovajú sa v sfarbení divom bielo lemovanom (bronzovom bielo lemovanom) a sivom divom bielom lemovanom.

 

Text a foto: Dušan Barlík

Aktualita

Veľká

Veľká KOKOBOX súťaž

Zapojte sa do našej Veľkej KOKOBOX súťaže a o vaše sliepky budete mať (nielen) počas dovolenky postarané! Súťažiť môžete od 30.5. do 11.6.2023.