PLEMENÁ KÔZ CHOVANÉ V ČR

S ohľadom na poskytovanú úžitkovosť sú v našich chovoch zastúpené mliečne plemená (biele a hnedé krátkosrsté, anglonúbijské, alpínske a sánske), ďalej mäsové (búrske), kombinované (waliské), srstnaté (kašmírske, mohérové) a zakrpatené plemená (zakrpatená holandská koza).

Plemená kôz zastúpené v Českej republike

Najväčšie zastúpenie majú naše národné plemená – koza biela krátkosrstá (2 570 kusov) a koza hnedá krátkosrstá (1 272 kusov). Zvyšná časť pripadá na kozy anglonúbijské (566), sánske (660), alpínske (39), waliské (18), búrske (226), kašmírske (14), mohérové (42) a zakrpatené holandské (56). Odhaduje sa však, že populácia kôz chovaná v tuzemsku je asi dvaapolkrát väčšia.

Pokiaľ ide o poskytovanú úžitkovosť, v našich chovoch sú zastúpené mliečne plemená (biele a hnedé krátkosrsté, anglonúbijské, alpínske a sánske), ďalej mäsové (búrske), kombinované (waliské), srstnaté (kašmírske, mohérové) a zakrpatené plemená (zakrpatená holandská koza).

Kozy v ČR

Charakteristika plemien kôz

Koza biela krátkosrstá

Koza biela krátkosrstá bola vyšľachtená v prvej polovici 20. storočia v Čechách prevodným krížením pôvodných krajových odtieňov kôz s dovezenými capmi sánskeho plemena zo Švajčiarska a Nemecka. Ide o plemeno pokojného temperamentu, stredného až väčšieho telesného rámca obdĺžnikového tvaru s pevnou konštitúciou a stredne dlhými, rovnými končatinami. Dospelé kozy dosahujú výšku na kohútiku 70 – 80 cm a hmotnosť 50 – 60 kg, capy majú výšku na kohútiku 75 – 85 cm a dosahujú hmotnosť až 90 kg.

Medzi chovateľmi je uvedené národné plemeno kôz, ktoré sa chová rohaté i bez rohov, obľúbené pre svoju vysokú plodnosť a vynikajúcu mliečnu úžitkovosť. Kozy vyprodukujú priemerne 700 – 1 100 kg mlieka s tučnosťou 3,4 – 3,7 % a obsahom bielkoviny 2,8 – 3,1 %. Od roku 1992 je plemeno zaradené medzi genetické živočíšne zdroje.

Koza hnedá krátkosrstá

Koza hnedá krátkosrstá bola vyšľachtená prevodným krížením pôvodných strakatých a hnedých odtieňov kôz s dovezenými capmi harzkého plemena z Nemecka. Plemeno, ktoré sa vyskytuje bez rohov i s rohmi, má pokojný temperament, stredný telesný rámec obdĺžnikového tvaru s pevnou konštitúciou a stredne dlhými, rovnými končatinami. Výška na kohútiku dospelých kôz je 60 – 70 cm, u capov 70 – 80 cm, a to pri hmotnosti 50 – 55 kg, respektíve 70 – 85 kg u capov. Plemeno sa vyznačuje vysokou plodnosťou a vynikajúcou mliečnou úžitkovosťou. Dojnice vyprodukujú v priemere 700 – 1 100 kg mlieka s tučnosťou 3,4 – 3,7 % a obsahom bielkoviny 2,9 – 3,2 %. Od roku 1992 je plemeno zaradené medzi genetické živočíšne zdroje.

Koza anglonúbijská

Koza anglonúbijská vznikla krížením miestnych anglických kôz s orientálnymi zvislouchými plemenami. Ide o plemeno veľkého telesného rámca s pevnou konštitúciou, na vysokých nohách, s typickou klabonosou hlavou a širokými zvislými ušami. Dospelý cap dosahuje živú hmotnosť 90 – 110 kg, pričom u kôz je to 60 – 80 kg. Výška na kohútiku je u kôz 80 – 90 cm, u capov 90 – 110 cm. Plemeno sa vyznačuje vysokou plodnosťou a vynikajúcou mliečnou úžitkovosťou. Kozy vyprodukujú v priemere 1 200 – 1 500 kg mlieka s vysokou tučnosťou 4,7 % a obsahom bielkoviny 3,9 %.

Koza sánska 

Koza sánska pochádza z oblasti švajčiarskeho Bernu. Ide o plemeno pokojného temperamentu, väčšieho telesného rámca obdĺžnikového tvaru s pevnou konštitúciou, stredne dlhými, rovnými končatinami. Aj sánske kozy sú bezrohé či rohaté. Dospelé kozy majú výšku na kohútiku 75 – 85 cm a hmotnosť  55 – 75 kg, capy majú na kohútiku 90 – 100 cm a hmotnosť 80 – 100 kg. Plemeno sa vyznačuje vysokou plodnosťou a vynikajúcou mliečnou úžitkovosťou. Dojnice vyprodukujú v priemere 1 100 – 1 300 kg mlieka s tučnosťou 3,4 – 3,7 % a obsahom bielkoviny 3,1 – 3,3 %.

Koza alpínska 

Koza alpínska je francúzske plemeno stredného telesného rámca, ktoré vzniklo krížením miestnych plemien kôz s hnedými plemenami. Vďaka tomu sa chová v niekoľkých farebných odtieňoch s prevahou srnčieho sfarbenia s čiernym pásom na chrbte. Dospelé kozy majú výšku na kohútiku 70 – 90 cm a hmotnosť  50 – 80 kg, capy majú na kohútiku 90 – 100 cm a hmotnosť 80 – 100 kg. Plemeno sa vyznačuje vysokou plodnosťou a zodpovedajúcou mliečnou úžitkovosťou. Dojnice vyprodukujú v priemere 700 – 800 kg mlieka (rekord 2 400 kg)  s tučnosťou 3,3 % a obsahom bielkoviny 3,5 %.

Koza búrska

Koza búrska bola vyšľachtená v 40. rokoch minulého storočia v Juhoafrickej republike krížením miestnych kôz s plemenami bantu, kašmírskou kozou i s niektorými európskymi a indickými plemenami. Ide o plemeno väčšieho telesného rámca s výborným osvalením a pevnou konštitúciou. Výška na kohútiku u dospelých kôz je 50 – 60 cm, u capov 70 – 80 cm. Zatiaľ čo dospelé kozy dosahujú hmotnosť 55 – 75 kg, u capov je to 90 – 130 kg. Búrske kozy reprezentujú mäsové rohaté plemeno s veľmi dobrou mliečnosťou a plodnosťou.

Koza walliská čiernokrká

Koza walliská čiernokrká bola vyšľachtená v švajčiarskom kantone Wallis v drsných  podmienkach Bernských, Tessinských a Walliských Álp.  Odolnosť a nenáročnosť je hlavnou devízou kombinovaného dlhosrstého rohatého pekného plemena s veľmi dobrou mliečnosťou a mäsovou úžitkovosťou, ktorá ho predurčuje do extenzívnych podmienok chovu. Charakteristickým znakom je dlhá srsť, ktorá je v prednej časti tela čierno sfarbená, v zadnej časti je biela. Ide o plemeno väčšieho telesného rámca s dobrým osvalením a pevnou konštitúciou. Dospelé kozy dosahujú výšku na kohútiku 70 – 75 cm a hmotnosť 50 – 55 kg, capy majú výšku na kohútiku 75 – 85 cm a hmotnosť 65 – 75 kg.

Koza mohérová (angorská)

Koza mohérová (angorská) bola vyšľachtená v prednej Ázii (Turecku). Jej zvláštna srsť, ktorá v dĺžke okolo 30 cm pokrýva celé telo vrátane brucha a končatín a na čele tvorí šticu, má minimálny obsah vlnotuku. Rúno tvoria z 80 % polopesíky, 18 % podsada, 2 % pesíky – mŕtve vlasy. Sortiment srsti s vysokou oblúčikovitosťou a vynikajúcim leskom je C – D/E (30 – 45 µm). Ide o plemeno malého telesného rámca s dobrým osvalením a pevnou konštitúciou.

Dospelé kozy dosahujú výšku na kohútiku 30 – 45 cm a hmotnosť 30 – 35 kg, capy majú výšku na kohútiku 50 – 60 cm a hmotnosť 40 – 45 kg.

Koza kašmírová

Koza kašmírová bola vyšľachtená v strednej Ázii. Jej rúno je husté, tvorené polopesíkmi s jemnosťou 35 – 50 µm, mohérová podsada má jemnosť 7 – 20 µm. Ide o plemeno menšieho telesného rámca s dobrým osvalením a pevnou konštitúciou. Dospelé kozy dosahujú výšku na kohútiku 55 – 60 cm a hmotnosť 35 – 45 kg, capy majú výšku na kohútiku 60 – 70 cm a hmotnosť 55 – 60 kg.

Zakrpatená holandská koza

Zakrpatená holandská koza bola vyšľachtená v druhej polovici 20. storočia v Holandsku. Ide o rohaté plemeno pokojného temperamentu, malého obdĺžnikového telesného rámca s pevnou konštitúciou a krátkymi rovnými nohami. Dospelé kozy dosahujú výšku na kohútiku 40 – 50 cm a hmotnosť do 25 kg, capy majú výšku na kohútiku 50 – 60 cm a hmotnosť do 40 kg.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.