Príprava králikov na výstavnú sezónu

Ak má králik čo najlepšie uspieť na výstavách, musí mať predovšetkým optimálnu kondíciu, hmotnosť a dokonalú, pružnú a lesklú srsť. Potom môže vyniknúť jeho krása daná genetickým založením v celom rade exteriérových znakov, až po farbu a kresbu. Jedným zo základných opatrení je „dokonalá“ výživa.

V záujme realizácie predpokladov je nutné doplniť v kŕmnej dávke zložky zlepšujúce kvalitu srsti, ako sú biotín, metionín, zinok, rastlinné oleje a ďalšie.

Optimálne je kŕmiť takýmto krmivom už pred nástupom tretieho pĺznutia, najmenej 8 – 12 týždňov pred výstavou. Tradične sa dopĺňa ľan alebo slnečnica (celá kŕmna dávka musí zodpovedať z hľadiska bielkovín i energie), novšie sú k dispozícii kŕmne zmesi špeciálne určené pre výstavné králiky.

Príprava králikov na výstavnú sezónu

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.