Problémy s pôrodmi a starostlivosťou o mláďatá u králikov

Samice by mali byť pred pôrodom v prostredí, ktoré je suché, pokojné a má dostatočný priestor. Ďalším rozhodujúcim vplyvom je výživa, ktorá by mala byť obohatená o vitamíny a ďalšie stopové prvky.

Pri chove králikov veľmi často dochádza k stratám mláďat i celých vrhov v období pôrodu alebo bezprostredne niekoľko dní po ňom.

Králici je nutné vytvoriť dokonalé podmienky na starostlivosť o potomstvo, a to prostredím aj výživou.

Optimálny je vhodný pôrodný priestor (debna 30x30x50 cm, vstup 17 cm pre stredné plemená) so suchou slamou, samica musí mať pokoj a k dispozícii vodu a vhodné krmivo. Straty môžu byť aj dôsledkom výskytu drobných hlodavcov v králikárni.

Práve v kŕmení je často problém, aj keď máme inak vyváženú kŕmnu dávku vo forme kŕmnej zmesi. Pred termínom pôrodu (cca 5 dní) je vhodné mierne obmedziť množstvo jadrového krmiva (aj vo forme zmesi) a po narodení králičkov postupne zvyšovať krmivo pre samicu v priebehu 5 – 7 dní na maximálny neobmedzený príjem krmiva. Tento postup môže zaistiť tvorbu mlieka po pôrode.

K dispozícii sú kŕmne zmesi pre dojčiace králice, pri ktorých je spravidla odporúčané neobmedzené dávkovanie ad libitum. Vhodné je doplnenie šťavnatých krmív ako je mrkva, topinambury alebo kŕmna repa.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.