Ako skrotiť králika

Častou témou, a vlastne aj štandardnou požiadavkou začínajúcich chovateľov pet králikov, je vhodnosť a schopnosť skrotenia nového králičieho spoločníka. Vlohy pre „prítulnosť“ sú čiastočne vrodené a sčasti ovplyvnené vonkajším prostredím. Pri krotení králika treba postupovať podľa odporúčaných pokynov, pretože fáza socializácie v ranom veku má značný vplyv na správanie králika v dospelosti.

Králiky a temperament

Z hľadiska genetického založenia temperamentu hrá u králikov zásadnú úlohu vplyv plemena. Poznáme plemená s dosť živým temperamentom (napr. zajačie, hermelíny, českí strakáči a pod.), ako aj flegmatickejší genofond (napr. francúzski barani, zakrpatení barani). Nemenej významnú úlohu hrá rodinné zaťaženie, pretože správanie sa králikov je pomerne dedičnou záležitosťou. Jedným z kritérií pri čistokrvnom chove králikov by (okrem zdravotných a exteriérových aspektov) mal byť stabilizačný výber jedincov so zodpovedajúcimi reakciami na okolité prostredie a chovateľa.

Možnosti nákupu králička

Z pohľadu pet chovov králikov sú v ČR najviac preferované práve zakrpatené králiky. Existuje viac zdrojov, z ktorých si môžete králička zabezpečiť. Najväčšiu záruku poskytuje zakúpenie od chovateľa organizovaného v Českom zväze chovateľov. Taký chovateľ väčšinou ponúkne veľkostne štandardného králička s inou farbou srsti, než sa vyžaduje štandardom (napr. čierny králik s bielou škvrnou na nose). Aj takýto králiček však dokáže urobiť veľkú radosť ako spoločník. Výhodou je, že vidíme rodiča králička a prostredie a správny chovateľ nám poskytne poradenstvo.

zakrpatené králiky

Menej vhodný je nákup zo špecializovanej predajne záujmových zvierat, kde sa ponúkajú prevažne kríženci zakrpatených králikov; čistokrvné králiky s rodokmeňom ponúkajú len ojedinele. Najmenej vhodnou alternatívou je nákup na inzerát, keď kupované zviera nevidíme. Jednou z možností je obstarať si králička z útulku pre zvieratá. Takéto králiky sú však už staršie, prevažne majú zlý kontakt s človekom a ich skrotenie je problematickejšie.

Transport do nového domova

Na prepravu volíme buďto špeciálny plastový box (známy na transport mačiek či malých psov) alebo obyčajnú, ale pevnú kartónovú škatuľu s dostatočne zabezpečeným vetraním. Na dno je vhodné položiť podstielku a seno.

Prvá fáza – pokojová

Pri príjazde domov je potrebné ustajniť králička do klietky. Klietku si pre králička pripravíme ešte pred jeho príchodom. Králičkovi poskytneme dostatok vody a sena/slamy. Jadrové krmivo sa prvý deň nemusí predkladať. Možno odporúčať prekrytie klietky uterákom, aby sa vytvorilo šero, ktoré majú králiky radi. Samozrejmosťou je vytvorenie pokojového režimu, najmenej prvé tri dni. Najneskôr v priebehu druhého dňa by králiček mal začať prijímať krmivo a piť a mal by sa začať pravidelne vyprázdňovať.

Druhá fáza – dotyková

Prvý týždeň po príjazde možno označiť za kritické obdobie. Väčšina králikov ich však zvláda dobre. Približne po týždni králička môžeme postupne zvykať na priamy ľudský kontakt – dotyk. Ako najlepšie sa javí hladenie králička počas kŕmenia alebo po ňom. Králička hladíme skôr na chrbte než na hlave; niektoré králiky dotyk na hlave nemajú radi. Túto fázu realizujeme niekoľkokrát denne, vždy na králička hovoríme pokojným slovom a vyvarujeme sa prudkých pohybov.

Tretia fáza – pohybová

Približne 2 – 3 týždne po príjazde je vhodné králička vytiahnuť z klietky a hladiť na kolenách. Králiky majú rady stereotyp, časovo si zvyknú na príchod majiteľa zo zamestnania a tešia sa na hladenie. V prípade, že máme izbu zabezpečenú, môžeme králička na krátko púšťať. Voľný pohyb králička by však vždy mal byť kontrolovaný, max. 1 – 2 hodiny denne. To je čas, ktorý mu stačí na fyzickú aktivitu a cvičenie mimo klietky. Väčšinu pet králičkov možno naučiť i na meno, aj keď je to problematickejšie než u psov a mačiek.

 Najvhodnejší vek králika

Najvhodnejší vek pre odber králička je 7 – 10 týždňov, v závislosti od jeho telesného vývinu. Fáza socializácie s človekom sa najlepšie realizuje do 3. až 4. mesiaca veku králička. V tomto veku sa musíme ku králičkovi správať pokojne a učiť ho hrám a ďalším technikám v rámci skrotenia. Staršie králiky už sú na skrotenie menej prispôsobivé, ale existuje značná individuálna variabilita.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.