Ako spoznať pohlavie králika

Určenie pohlavia patrí u králikov k rutinným chovateľským postupom, ktoré by mal každý ich chovateľ dokonale ovládať. Zatiaľ čo u mláďat môže správne rozpoznanie pohlavia najprv u začiatočníkov robiť ťažkosti, u dospelých králikov je to už jednoduché.

Zásady zaobchádzania pri určovaní pohlavia

Pri určovaní pohlavia králikov je nutné rešpektovať korektnú techniku zaobchádzania a fixácie, a to s ohľadom nielen na predchádzanie zraneniam králikov, ale aj chovateľa, ktorý s králikom zaobchádza.

V chovateľskej praxi existuje viacero techník, ako zafixovať králika s cieľom určiť pohlavie. Tým najjednoduchšímkrálík riešením je jemné, ale pevné prichytenie za kožnú riasu v oblasti chrbta (zručnejšou rukou) a „posadenie králika na zadok“, druhá ruka prezrie pohlavie. V prípade temperamentnejších alebo väčších králikov je vhodné, aby jedna osoba králika fixovala a druhá osoba určila pohlavie.

Vlastné určenie pohlavia vykonávame tak, že ukazovák priložíme na koreň pierka, pričom palec jemne, ale iste zatlačí v oblasti pred vonkajšími pohlavnými orgánmi. Tlak by mal byť taký, aby sme obnažili celé vonkajšie pohlavné orgány – u králice je to vulva, u samca úplné vysunutie penisu. Okrem toho, u samca vidíme po bokoch v lonovej oblasti dva neochlpené miešky so semenníkmi.

Pri staršej metóde je králik na protišmykovej podložke v prirodzenom postoji a za menšiu kožnú riasu naddvihneme zadok králika a druhou rukou určíme pohlavie. Táto staršia metóda je však nevhodná, lebo pri nej králik môže ľahšie utiecť, a predovšetkým palpáciou v tejto polohe nie sme schopní odhaliť prípadné deformácie vonkajších genitálií.

Pozor u mláďat!

U mláďat králikov do cca 6 týždňov veku môže byť určenie pohlavia dosť problematické, avšak skúsení chovatelia sú pomerne spoľahlivo schopní rozoznať pohlavie už od cca 3. týždňa.

U mladých králic je nutné vnímať, že majú pomerne veľký klitoris, ktorý sa v tomto veku môže zameniť so základomKrálík penisu. Miešky mladých samcov sa vyvíjajú približne od 5. – 6. týždňa veku; úplne spoľahlivo ich môžeme odlíšiť až od cca druhého mesiaca veku. U niektorých krvných línií môže byť vývin mieškov trochu oneskorený.

Samec králika môže zatiahnuť semenníky

Vzhľadom na možnosť spätného zatiahnutia semenníka do mieška je možné, že pri prehliadke pohlavia uvidíme len miešok a semenník bude v slabinovom kanáli či v bruchu. Po upokojení králika dôjde k jeho (ich) opätovnému zostúpeniu.

Dôležitá informácia: Vývin viditeľného a normálne stavaného mieška znamená, že králik má semenník (a ten môže byť len dočasne zatiahnutý). Ak nie je vyvinutý príslušný miešok, dotyčný semenník nemá kam zostúpiť a taký samec je tzv. kryptorchid. Ide o dedičnú chybu a také jedince sa z chovu vyradzujú.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.