Chov králikov - Plemená a ich rozšírenie v ČR

Chovaný genofond domácich králikov je v ČR zastúpený čistokrvnými plemenami králikov a ich krížencami. Ich rozšírenie je závislé od smeru chovu. Aktuálne je tuzemský chov králikov rozdelený do 5 základných smerov – tradičné (neorganizované) drobnochovy, organizované drobnochovy, farmové chovy, laboratórne chovy a tzv. klasické „pet“ chovy.

Zatiaľ čo chovatelia v organizovaných chovoch (Český zväz chovateľov) sa zaoberajú chovom a šľachtením plemien, chovatelia v tradičných chovoch väčšinou preferujú krížencov vybraných – prevažne stredných plemien. Na králičích farmách sa chovajú tzv. brojlerové králiky – špeciálne hybridné kombinácie vyšľachtené na rýchly rast, vynikajúce osvalenie a dobré využitie granulovaných krmív. Králiky v laboratórnych chovoch predstavujú špecifické hybridné kombinácie, vzniknuté prevažne na báze novozélandských bielych králikov. V pet chovoch, kde sa chovajú väčšinou 1 – 2 králiky, ide najmä o zakrpatené plemená alebo ich krížencov.

Plemená králikov je možné deliť podľa niekoľkých kritérií.

Podľa úžitkovosti

Plemená mäsové

Zastupujú vybrané stredné plemená s produkčným potenciálom. Ide o plemená dlhšieho a valcovitého telesného rámca, s dobrým osvalením najmä zadnej časti tela, intenzívnym rastom. Tieto plemená vykazujú väčšiu adaptabilitu na rozličné chovateľské podmienky. K stredným plemenám, ktoré aktuálne vykazujú dobrý mäsový potenciál, patrí burgundský, kalifornský, kuní veľký, siamský veľký, veľký svetlý strieborný a český albín. Nedávno sa začali rozširovať aj novozélandskí červení, zatiaľ čo skoršia popularita novozélandských bielych postupne opadáva.

Králik burgundský

Králik burgundský

Plemená kožušinové

Predstavujú rexovité plemená (predovšetkým stredného telesného rámca) a novšie tiež králik saténový.

Plemená vlnárske

Reprezentuje len angora. Zatiaľ čo v minulosti mala angora produkčný potenciál, dnes sa chová len zo záľuby – na výstavnícku činnosť.

Podľa pôvodu

Podľa pôvodu sa plemená delia na domáce (tuzemské) a zahraničné. Medzi domáce plemená patrí moravský modrý, český albín, český strakáč, český luštič, činčila veľká modrá, kuní veľký, siamský veľký, moravský biely hnedooký, český červený a český čiernopesíkatý. V ČR sa v súčasnosti chovajú predovšetkým zahraničné plemená.

 Králik rex dalmatínsky strakáč

 Králik rex dalmatínsky strakáč

Podľa veľkosti a srsti

Hlavným kritériom, podľa ktorého sa králiky v ČR rozdeľujú, je ich veľkosť a štruktúra srsti.

Plemená veľké

Vzhľadom k neskorému dospievaniu nie sú tieto plemená väčšinou vhodné na intenzívnu produkciu mäsa formou čistokrvnej plemenitby. Chovajú sa najmä na výstavnícku činnosť. Priemerný počet mláďat vo vrhu je obvykle 10 – 14. Patrí sem belgický obor, nemecký obrovitý strakáč, francúzsky baran alebo moravský modrý. Priemerná hmotnosť je 6 – 8 kg. Bežná cena králikov je 1 000 – 2 000 Kč.

Plemená stredné

Zahŕňajú populárne plemená chované v ČR. Sú to plemená plodné (priemerne 8 mláďat), ktoré väčšinou oplývajú dobrými materskými znakmi. Väčšina plemien má dobré rastové schopnosti. Špeciálnu kategóriu predstavujú mäsové plemená (pozri vyššie), ktoré sú u nás najobľúbenejšie. Priemerná hmotnosť týchto plemien je väčšinou 4 – 5 kg. Bežná cena králikov je 500 až 800 Kč.

Plemená malé

Zahŕňajú plemená s malým telesným rámcom (priemerne 3 kg), dobrou plodnosťou (6 mláďat) a rýchlejším rastom. Napriek malému telovému formátu nie sú také rozšírené ako stredné plemená. Celý rad malých plemien má atraktívne sfarbenie (strieborný malý, anglický strakáč, holandský atď.). Bežná cena králikov je 400 – 700 Kč. 

Králik holandský

Králik holandský

Plemená zakrpatené

Sú vyložene záujmovou skupinou plemien, ktorých zástupcov chová predovšetkým mladšia generácia chovateľov, či už na výstavy alebo v klasických pet chovoch. Medzi príklady patrí hermelín či zakrpatený farebný (cca 1,2 kg) alebo typicky trochu ťažší zakrpatený baran (cca 1,7 kg). Zakrpatené plemená majú nižšiu plodnosť (priemerne 3 mláďatá). Bežná cena králikov je 600 – 1 200 Kč.

Plemená krátkosrsté

Niekedy sa všeobecne nazývajú rexy. Vďaka špecifickej štruktúre srsti, ktorá rastie pod kolmým uhlom, ich srsť vyvoláva plyšový dojem. Delia sa na rexy stredné (cca 4 kg), malé (cca 2,5 kg) alebo zakrpatené (cca 1,3 kg). Chovajú sa v mnohých sfarbeniach. Ich chov si vyžaduje určité skúsenosti. Bežná cena králikov je 500 – 800 Kč.

Plemená dlhosrsté

Prakticky sú zastúpené len angorou (cca 4,5 kg), kedysi vlnárskym plemenom. V súčasnosti chov angor výrazne poklesol a chovajú sa len záujmovo. Vďaka zmenenej srsti sú jemné podsadové vlníky predĺžené na približne 6 – 8 cm a na zvierati tvoria rúno. Bežná cena králikov je 500 – 1 000 Kč.

Plemená so zvláštnou štruktúrou srsti

Zastupujú ich saténové (cca 3,5 kg) a zakrpatené saténové (cca 1,2 kg) králiky. V ČR ide o pomerne mladé plemená. Ich srsť vykazuje mimoriadny lesk. Chovajú sa približne v 15 sfarbeniach. Bežná cena je 500 – 700 Kč.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.