Majú vaše králiky správnu kondíciu?

Dosiahnutie optimálnej kondície je cieľom všetkých chovateľských praktík a starostlivosti o domáce zvieratá. Kondíciou rozumieme aktuálnu pripravenosť zvieraťa na konkrétny účel podmienený mnohými vonkajšími a vnútornými faktormi. S úrovňou kondície je neoddeliteľne prepojená najmä úroveň výživy a ošetrovania a tiež zdravotný stav jedinca.

Kondícia sa môže v priebehu života meniť, a to k lepšiemu, ale aj k horšiemu. Snahou chovateľa je maximálne vyprofilovať tieto aspekty a zabezpečiť cielený celkový dojem pri pohľade na zviera. Zásadný význam má hodnotenie kondície pri produkčných zvieratách, kde pohľadom a najmä pohmatom môžeme odhadnúť hodnotu takéhoto jedinca.

Druhy kondície králikov v domácom chove

V domácom chove králikov sa prevažne môžeme stretnúť s týmito druhmi kondície.

Kondícia chovná (plemenná)

Chovná kondícia je predpokladom úspešnej reprodukcie. Význam má pri oboch pohlaviach, ale u králic je vhodné venovať jej trochu väčšiu pozornosť s ohľadom na možnosť stučnenia pri nesprávnej výžive. Na druhú stranu, častou chybou niektorých chovateľov je podceňovanie chovnej kondície u samcov, čo sa môže odraziť v napr. zhoršenom sexuálnom libide či slabom spermiograme. Laicky povedané, králik v chovnej kondícii „nie je ani chudý, ani tlstý“.

Kondícia výkrmná

Výkrmná kondícia je predpokladom kvalitnej bitúnkovej hodnoty, predovšetkým bitúnkovej výťažnosti. Snahou je, aby králik bol schopný pretvoriť živiny zo špeciálne vyvážených diét do žiaduceho produktu – mäsa. Na tento účel sa hodia vybrané plemená králikov (napr. Burgundský, Kalifornský, Kuní veľký, Siamský veľký), ale najlepšie výsledky dosahujú špeciálne vyšľachtení kríženci – brojlerové králiky, aj keď tie majú vyššie nároky na ošetrovanie a výživu než zástupcovia čistokrvných plemien. Z pohľadu bitúnkového spracovania je optimálny vek zabitia okolo 3. – 4. mesiaca, keď králiky pretvárajú živiny z krmiva hlavne do svaloviny, čo je možné navonok nahmatať. Takéto králiky majú aj zaoblené telesné tvary, čo je dané optimálnym vývinom podkožného tuku. Staršie králiky už málo ukladajú živiny do telových štruktúr a hlavne v podobe tukov – brušného i podkožného, čo je však nežiaduce. Králiky s výrazne výkrmnou kondíciou – silnou kožou, ktorá nezriedka tvorí previsy, nie sú vhodné na chovnú, a už vôbec nie výstavnícku činnosť.

Kondícia výstavná

Výstavná kondícia je predpokladom na úspešnú prezentáciu na výstavách a prehliadkach. Králik je vlastne vo „vylepšenej“ chovnej kondícii s tým, že je v trochu lepšom výživnom stave. Ďalej sa dbá na celkový vynikajúci dojem, harmóniu telesných celkov, povahu a vhodnosť zvieraťa na hodnotenie exteriéru, a najmä kvalitu srsti. Srsť je jedným z najzrejmejších ukazovateľov zdravia – požaduje sa lesklá, priliehavá, hustá srsť s vyrovnanosťou po celom tele. Výraznému zlepšeniu srsti a dosiahnutiu výstavnej kondície králikov sa aktuálne venuje veľký priestor v chovateľskej praxi, s čím úzko súvisí i ponuka špecializovaných diét pre králiky.

Výstavná kondícia

Obr. 1 Výstavná kondícia sa najviac prejavuje na osvalení a srsti králika

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.