Najčastejšie ochorenia domácich králikov

Chovy králikov sa ani v súčasnosti nevyhnú chorobám. Napriek pokrokom vo vede a výskume, napriek dostupnosti informácií, vylepšovaniu vyrábaných krmív alebo praxi chovateľov je zdravotných problémov králikov stále viac. Zdravotný stav králikov je limitujúcim faktorom prosperity a dokonca samotnej existencie chovu.

Ku každému ochoreniu existuje obrovské množstvo informácií dostupných v literatúre aj na internete – tu chceme priniesť najpodstatnejšie fakty a najmä praktické skúsenosti:

Myxomatóza

Pôvodca a prenos: veľmi variabilný vírus, prenos najmä komármi alebo iným hmyzom sajúcim krv,

Výskyt: postihnutie králikov v každom veku, najskôr od 2. mesiaca, viazané na výskyt hmyzu v teplejšom ročnom období,

Inkubačná doba: pomerne dlhá, spravidla najmenej 7 – 9 dní,

Príznaky a priebeh: pomalý nástup a veľmi variabilný priebeh – opuchy viečok, kože na ušiach alebo v genitálnej oblasti, postupne opuchy na hlave a celom tele, ospalosť, nechutenstvo, sťažené dýchanie, výtok z nosa až zápal pľúc – úhyn do 14 dní, niekedy len zápal pľúc bez myxómov na povrchu tela. Vírus narušuje aj imunitu a často sa prejavia doteraz skryté baktérie (pasterely). Straty môžu byť veľmi variabilné, u nenaočkovaných králikov až 100 %.

Niekedy je aj slabší priebeh – lokálne zápaly na koži hlavy a uší v mieste pobodania komármi, potom spontánne vyliečenie s jazvami – niekedy u očkovaných králikov so slabšou imunitou,

Liečba: neliečiteľné, možný pokus s antibiotikami v počiatkoch v prípade slabšieho priebehu, 

Prevencia: očkovanie od 4 týždňov veku, každoročné opakovanie, v období s masívnym výskytom komárov je vhodné zopakovať očkovanie už po 4 mesiacoch. Po očkovaní je možná lokálna reakcia v mieste aplikácie.

Mor králikov – RHD 1 (pôvodný)

Pôvodca a prenos: Vírus, prenos najmä prachom, tzn. všetkými mysliteľnými cestami aj čisto vetrom,Mor králikov

Výskyt: postihnutie najmä neočkovaných mladých králikov od 3. mesiaca veku,  

Inkubačná doba: veľmi krátka –  2 až 3 dni,

Príznaky a priebeh: veľmi rýchly, najčastejšie náhla smrť bez predchádzajúcich príznakov, niekedy pena alebo krv v nose, zmeny na pľúcach, pečeni a ďalších vnútorných orgánoch,

Liečba: neliečiteľné, veľmi vysoké straty v prípade mladých králikov až 100 %,

Prevencia: očkovanie od 6 týždňov veku, optimálne v 10. týždni – potom trvá imunita rok.  

Mor králikov – RHD 2 (nový – v Českej republike až od roku 2017)

Pôvodca a prenos: vírus – mutácia predchádzajúceho, nakazenie všetkými cestami,

Inkubačná doba: o niečo  dlhšia – 4 až 9 dní,

Príznaky a priebeh: možné postihnutie už mláďat v hniezde pri samici (pod mesiac veku), často sú postihnuté mladé chovné králiky do 1 roku veku naočkovaní iba proti moru 1 – straty môžu dosiahnuť takmer 100 %   

Najčastejšie smrť bez výrazných príznakov, obvykle trochu dlhší priebeh – skôr nenápadná ospalosť, nechutenstvo alebo sťažené dýchanie,

Liečba: neliečiteľné, zriedka sa však vyskytne chronický, slabý priebeh, ktorý králik prežije, 

Prevencia: očkovanie už od 4 týždňov veku, za bežných okolností je nutné opakovať po šiestich mesiacoch. V ČR dostupná vakcína Biovety.

Pozn.: Bežné vakcíny proti moru 1 prakticky vôbec nezaistia ochranu proti RHD 2.

Encefalitozoonóza králikov

Pôvodca a prenos: parazitický prvok v mozgu alebo obličkách (aj ďalších vnútorných orgánoch), prenos močomEncefalitozoonóza králikov z matky na potomstvo alebo v infikovanom koterci,

Výskyt: postihnutie králikov skôr vo vyššom veku, výskyt nie je spravidla hromadný, častejšie u zakrpatených králikov,

Inkubačná doba: variabilná – niekoľko mesiacov,

Príznaky a priebeh: pomalý nástup – otáčanie hlavy pri postihnutí mozgu, postupne až otáčanie celého tela, pri postihnutí starších samíc smäd a väčšia produkcia moču, 

Liečba: dlhou aplikáciou antiparazitika (počas 4 týždňov fenbendazol),   

Prevencia: obmedzenie kontaktu s postihnutým králikom alebo kontaminovaným prostredím,

Pozn.: prenosné teoreticky aj na človeka.

Kokcidióza králikov

Pôvodca a prenos: Kokcídie – niekoľko druhov črevných a jedna špecificky v pečeni, prenos kontaminovaným krmivom alebo podstielkou, prenos z matky na králičatá, 

Inkubačná doba: variabilná, spravidla 7 – 10 dní, ovplyvnené kvalitou alebo zložením kŕmnej dávky (nedostatok vlákniny, prebytok škrobu a bielkovín)

Výskyt: postihnutie králičat od 2. mesiaca, po odstavení, u odrastenejších králikov zriedka, takisto sú odolné dojčené králičatá, 

Príznaky a priebeh: zhoršený výživný stav, spavosť, nechutenstvo, zväčšené brucho, bolestivosť – počuteľné škrípanie zubov, hnačka s charakteristickým zápachom, spravidla pozvoľné zhoršovanie, možné komplikácie pri črevnej bakteriálnej infekcii, značné straty,

Liečba: liečiteľné na počiatku – sulfonamidy (lieky sú na predpis), vhodné doplnenie aj antibiotikami, 

Prevencia: v období odstavu preventívne ošetrenie proti kokcídiám, preventívne ošetrenie chovných samíc, optimálna skladba kŕmnej dávky mladých králikov.

Spirochetóza – králičí syfilis

Pôvodca a prenos: baktéria žijúca v slizniciach pohlavných orgánov samcov aj samíc, prenos pri pripúšťaní, možná infekcia mláďat od z matky na potomstvo,

Inkubačná doba: niekoľko týždňov,

Výskyt: postihnutie dospelých králikov v reprodukčnom období,  

Príznaky a priebeh: opuch, začervenanie sliznice vonkajších pohlavných orgánov, neskôr chrasty, možné rozšírenie aj na oblasť nosa a pyskov, dlhý priebeh bez obmedzenia života králika alebo reprodukcie,   

Liečba: veľmi jednoduchá a účinná, celkovo aplikácia antibiotík,  

Prevencia: kontrola vonkajších pohlavných orgánov králikov pred pripúšťaním.

Nádcha králikov

Pôvodca: najčastejšie baktéria pasterela (Pasteurella multocida) – všade prítomná, vznik ochorenia ovplyvnia Nádcha králikov podmienky prostredia chovu (vlhko, prach, prievan) a stres králika, 

Výskyt: u králikov v každom veku, najodolnejšie sú dojčené králičatá, časté postihnutie králikov chovaných v uzatvorenom priestore,  

Inkubačná doba: veľmi premenlivá – niekoľko dní,   

Príznaky a priebeh: vodnatý až hnisavý výtok z nosa – nádcha, pri rozsiahlej a zanedbanej infekcii zápal pľúc až hnisavé ložiská kdekoľvek v podkoží alebo orgánoch,

Liečba: problematická, liečiteľné na počiatku – antibiotiká (lieky sú na predpis), ale ťažko trvale vyliečiteľné, obmedzene lokálne ošetrenie nosa králika,

Prevencia: možné očkovanie, zaistenie optimálnych podmienok prostredia ustajnenia, obmedzenie stresov. Výber odolných, zdravých králikov.

Trichofytóza – plesňové ochorenie kože králikov

Pôvodca a prenos: pleseň (Trichophyton) na povrchu kože, prenos bezprostredným kontaktom, v infekčnom prostredí, možná infekcia mláďat od  matky,

Inkubačná doba: niekoľko týždňov,

Výskyt: najmä u králikov chovaných v uzatvorenom priestore, pri zvýšenej vlhkosti vzduchu, vyskytne sa až po odstave,   

Príznaky a priebeh: okrúhle ložiská najprv na hlave a ušiach, začervenané a bez srsti, pozvoľné rozširovanie po povrchu tela, 

Liečba: komplikovaná a nákladná (antimykotiká), vhodnejšie včasné vyradenie králika, 

Prevencia: kontrola kože a srsti chovných králikov, optimálne podmienky prostredia,

Pozn.: často prenosné na človeka s nepríjemnými príznakmi.

Ušný svrab

Pôvodca a prenos: zákožka svrabová (Sarcoptes) žijúca v koži vonkajšieho zvukovodu králika, prenos priamym kontaktom, menej pravdepodobný nepriamy prenos v kontaminovanom koterci, možná infekcia z matky na potomstvo,

Inkubačná doba: niekoľko týždňov,

Výskyt: postihnutie dospelých králikov, zriedka mláďatá, 

Príznaky a priebeh: hnedavé chrasty vo vonkajšom zvukovode, postupne sa šíria aj na dolnú časť vnútrajška ušného laloka, veľmi zriedka šírenie na ďalšie časti hlavy. Lézie sú spravidla bez svrbenia, takže bez podrobnej prehliadky uší nie je nič zreteľné. Pri zanedbaní ochorenia môže dôjsť až k infekcii vnútorného ucha a vážnemu poškodeniu celkového zdravotného stavu králika.

Liečba: veľmi jednoduchá, celkovo injekčná aplikácia ivermektínu, vhodné opakovať po 14 dňoch, súčasne možné aj lokálne ošetrenie olejom,

Prevencia: pravidelná kontrola uší, hlavne u chovných králikov.

Dravčíkovitosť

Pôvodca a prenos: roztoč (Cheyletia) na povrchu kože a v srsti, prenos hlavne priamym kontaktom, Dravčíkovitost

Výskyt: prevažne u dospelých chovných samcov, veľmi zriedka u starých samíc, u mladých králikov úplne výnimočne, problémom hlavne u výstavných králikov,

Inkubačná doba: niekoľko týždňov,

Príznaky a priebeh: uvoľnená srsť v zátylku a na chrbte s veľkým množstvom „lupín“, nesvrbí,     

Liečba: celkovo opakovaná injekčná aplikácia ivermektínu, lokálna liečba antiparazitikami často nie je úspešná,   

Prevencia: kontrola povrchu tela, hlavne srsti na chrbte dospelých králikov, preventívne preliečenie ivermektínmi.   

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.