Potreby pre chov králikov

Nutnou podmienkou úspešného chovu králikov akejkoľvek kategórie je základná chovateľská výbava a zariadenia. Konkrétne potreby zodpovedajú účelom chovu, napr. na výstavy, mäsovú produkciu, pet chovy a pod. Chovateľské potreby možno rozdeliť na potreby týkajúce sa ustajnenia králikov a potreby týkajúce sa technológie ich kŕmenia. Medzi najbežnejšie potreby patria tie, ktoré sú uvedené nižšie. Spektrum je vždy závislé od skúseností majiteľa a jeho možností.

Predkladanie jadrového krmiva

Na predkladanie jadrového krmiva (zmesi) sa najviac hodia ťažké kŕmidlá (napr. keramické, kameninové, zo špeciálnych materiálov a pod.). Základným aspektom je, aby sa nedali prevrhnúť hmotnosťou králika, keďže by došlo ku znečisteniu krmiva. Predtým dosť preferované dvojdielne kŕmidlá sú vhodné len na súbežné predkladanie jadrového krmiva (napr. u mláďat – viac kŕmnych miest), ale na súbežné predkladanie jadrového krmiva a vody sa nehodia (rýchle krížové znečistenie vody a krmiva). Približne jeden raz za mesiac je vhodné kŕmidlá vyčistiť a umyť. Znovu ich používame až po dokonalom uschnutí.

ťažké kŕmidlá

Jasličky – objemové krmivo

Jasle na seno/slamu sú vhodnou, ale nie úplne nutnou potrebou. V súčasnosti existuje viac druhov jasličiek. Veľmi obľúbené sú vonkajšie plné zásobníky, ktoré sa zavesia z vonkajšej strany klietky a predloží sa do nich suché objemové krmivo. Vďaka uzavretému systému nedochádza k plytvaniu a znehodnoteniu sena vo vonkajšom prostredí. Klasické drôtené jasle možno použiť, ale musíme zabezpečiť, aby do nich králik nemohol vstúpiť a zakliniť sa v nich.

Seno a slamu možno však predkladať i na odpočívadlo. V prípade veľmi dobrej hygieny, pravidelného čistenia koterca a odmeranej dávky sena možno seno predkladať na podlahu koterca.

objemové krmivo

Voda

Voda môže byť poskytnutá z misiek alebo napájačiek. Misky na vodu musia spĺňať všeobecné kritériá – pozri vyššie. Napájanie z prirodzenej vodnej hladiny je pre králiky najprirodzenejšie, ale misky vyžadujú každodenné čistenie, pretože králiky ich znečistia krmivom, výkalmi, podstielkou či močom. Obľubu preto získavajú napájačky, ktoré udržia lepšiu hygienu vody dlhší čas. V takom prípade volíme vždy zodpovedajúci objem niplových napájačiek, cca 0,5 litra – 1 liter. Napájačky sa musia pravidelne čistiť od rias a treba kontrolovať niplový mechanizmus.

Zabudované odpočívadlá

Odpočívacie plošiny sú jednoduchým konštrukčným prvkom, ktorý zväčšuje podlahovú plochu ustajňovacieho priestoru. Králiky ich rady využívajú a odpočívajú na nich. Najlepšie sa osvedčili jednoduché a lacné odpočívadlá vyrobené z dreva.

Kefy a hrebene na srsť

Plemená králikov s normálnou srsťou stačí (mimo obdobia pĺznutia) česať nepravidelne. Počas pĺznutia je vhodné vyčesávanie starej srsti aspoň raz za týždeňDlhosrsté plemená (angory, zakrpatení teddy a pod.) je však nutné česať každý deň, aby sa zabránilo plstnateniu rúna.

Na česanie králikov používame kefy a hrebene, ktoré sa osvedčujú u psov a mačiek. Kefy musia byť pevné a s hustými mäkkými kovovými štetinami. Hrebene sa osvedčujú najlepšie s kovovou hlavicou. Česanie zintenzívňujeme v priebehu pĺznutia králikov.

Základná lekárnička

Je vhodné mať základné zdravotnícke potreby pre náhle prípady. Patria medzi ne najmä injekčné striekačky, obvínadlo, gáza, humánny očný roztok a kožný antiseptický roztok (sprej).