Problémy s plodnosťou, pripúšťaním a graviditou králikov

Jedným z najčastejších problémov v chove králikov je pripúšťanie a zabrezávanie králic. Ak nechcete mať problémy s neplodnosťou, pripúšťaním či zabrezávaním, je dobré skontrolovať a prípadne upraviť množstvo krmiva a prostredie, v ktorom samice žijú.

Faktory ovplyvňujúce plodnosť králikov

Zabrezávanie, a celkovo plodnosť, ovplyvňuje celý rad faktorov, ako je napr. prostredie a kŕmenie. Avšak len niektoré z týchto faktorov môžeme bezprostredne ovplyvniť:

Teplota prostredia

Nízka aj vysoká teplota obmedzujú plodnosť. Negatívny vplyv môžu mať aj teploty nad 25 °C.

Dĺžka svetelného dňa

Optimálny je predlžujúci sa deň, prípadne je vhodné umelé predĺženie na 14 až 16 hodín svetla denne.

Zásadný vplyv môže mať výživa

Výživa musí zodpovedať chovným králikom už v období odchovu (nesmie to byť výkrm). Najjednoduchšie je kŕmenie kompletnou kŕmnou zmesou pre chovné králiky, kde sa odporúča dávkovanie cca 50 g na kg v období pred pripúšťaním. Základnú kŕmnu dávku môžeme doplniť aj prírodnými zdrojmi vitamínov, ako je mrkva, petržlen, zeler, vetvičky ovocných stromov alebo na jar napríklad púpavy.

Zásadný vplyv môže mať výživa

Pripúšťanie samíc

Samica musí byť pred pripúšťaním v optimálnej kondícii, tzn. ani obézna, ani chudá. Nemala by mať ani aktuálne hlad, pretože potom prírodné pochody smerujúce k rozmnožovaniu skrátka nefungujú.

Optimálny čas pre pripustenie potom jednoducho určíme podľa stavu vonkajších pohlavných orgánov králice. Ak je vulva červená a akoby napuchnutá,  môžeme očakávať úspešné oplodnenie.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.