Výkrm kurčiat

Jar je obdobím, kedy sa začínajú vykrmovať kurčatá v domácich podmienkach. Na účely produkcie mäsa je najlepšie používať vyšľachtené hybridné mäsové plemená, ktoré majú geneticky danú vlastnosť rýchleho rastu a vysokého osvalenia. Také plemená sa súhrnne nazývajú brojlerové kurčatá či brojlery.

Keď prinesiem malé kurčatá domov

Keď prinesiem malé kurčatá domov

Pre kurčatá v ranom štádiu veku je ideálne, keď im v chovateľskom zariadení prikurujete a prisvecujete, samozrejme s ohľadom na ročné obdobie. V prvý deň života je ideálne, aby mali kurčatá svetlo 24 hodín denne, na druhý deň života 23 hodín denne a od 7. dňa veku je ideálne, aby mali brojlery v kuse 18 hodín svetla denne.

Počas prvého týždňa života sú kurčatá vystavené množstvu stresujúcich faktorov, ako je napr. transport alebo návyk na pevné krmivá. Ta zapríčiňujú taktiež zmenu črevného pH, čo môže mať za následok zdravotné ťažkosti vplyvom zvýšeného množstva baktérií E. coli. Preto je dobré kurčatám, minimálne počas prvého týždňa života, okysľovať vodu na pH 4. Toto je možné pomocou komerčne vyrábaných okysľovadiel alebo s použitím 8 % octu, ktorý sa riedi v pomere 0,1 %. Vždy zaistite dostatočný prísun vody.

Výkrm brojlerov

Začiatok výkrmu kurčiat

Čo sa týka výživy, aj tá je počas prvého týždňa života brojlerov rozhodujúca. Podobne ako u ostatných zvierat aj tu platí, že chyba v kŕmení na začiatku sa neskôr už ťažko doháňa. Tzn., že kurča bude rásť do požadovanej hmotnosti dlhšie, čím sa ekonomicky predraží. V prvých dňoch života je totiž metabolizmus rýchlejší a relatívny rast väčší, a preto aj nároky na výživu sú vysoké.

Na výkrm brojlerov v prvých 2 týždňoch života sa väčšinou používa starter pre brojlery vo forme drvenej kompletnej kŕmnej zmesi. Okrem vody už teda zvieratá nepotrebujú nič iné. Pre rast svaloviny je dôležitý obsah bielkovín v krmive. Nemenej dôležité sú však aj aminokyseliny, najmä metionín a lyzín, ktoré sa do kŕmnych zmesí pridávajú a sú stavebným kameňom pre proteíny.

Startery bývajú obohatené o antikokcidikum na potlačenie kokcídií, a tým proti zvýšenému úhynu. V krmivách pre brojlery sa často používa Salinomycin, ktorý je však jedovatý pre morky, preto nikdy krmivo pre brojlery s antikokcidikom neskrmujte morkám!

Stredná fáza výkrmu

Od začiatku 3. týždňa života vykrmovaných kurčiat sa podáva tzv. grower, ktorý je ideálny v granulovanej forme. Obmedzuje sa tak zbytočná strata krmiva. Relatívna intenzita rastu brojlerov je v tomto období už o trochu nižšia, preto aj krmivo už nie je potrebné také koncentrované a obsah bielkovín je menší cca o 1 % než v prípade startera. Dôležitý je opäť obsah aminokyselín a taktiež antikokcidiká na zníženie úhynu.

Grower sa kurčatám skrmuje až do obdobia 5 dní pred porážkou. Ak však vykrmujete doma kurčatá do vyšších hmotností, stačí, keď budete grower podávať do 40. – 45. dňa veku.

Výkrm hydiny

Záver výkrmu

Potom sa prechádza na tzv. finišér, čo je granulované krmivo slúžiace na kŕmenie v poslednej fáze výkrmu. Tzn., že sa podáva až do porážky, minimálne však posledných 5 dní pred zabitím. V tomto období je relatívny rast ešte pomalší a obsah bielkovín v krmive je preto opäť cca o 1 % nižší. Finisher neobsahuje antikokcidikum. V tomto období si už môžete dovoliť na kŕmení trochu šetriť, preto je možné finisher miešať napr. s kukuričným šrotom.

Použitie obilia na výkrm brojlerov

Vyššie uvedené postupy sa týkajú používania kompletných kŕmnych zmesí, t. j. krmív, ktoré obsahujú všetky potrebné látky, a zvieratám stačí zabezpečiť už len čistú vodu.

Sú však chovatelia s prístupom k vlastnému či lacnému obiliu, väčšinou pšenici či kukurici. V tom prípade sa na účely výkrmu mieša obilie s bielkovinovým koncentrátom v sypkej podobe, ktorý býva založený na obsahu sóje, čo je najpoužívanejší zdroj proteínov. Podľa pokynov výrobcu koncentrátu teda miešajte obilie, najlepšie šrotované, s koncentrátom, a to v rôznych pomeroch podľa fázy výkrmu.

Vplyvom sypkej štruktúry však počítajte so stratami kŕmenia vplyvom hrabanie a pod. Možný je taktiež vyšší úhyn zvierat pre chýbajúce antikokcidikum a vyšší obsah plesní a mykotoxínov v obilí. Predsa len, v kompletných krmivách je obsah plesní minimálny vplyvom tepelnej úpravy.

Chutnosť kuracieho mäsa

Od 40. dňa veku brojlerov sa začína v kuracom mäse ukladať tuk, ktorý je, ako je známe, „nositeľom chuti“, mäso sa navyše stáva vyzretejším. Preto čím dlhšie budete vykrmovať kurčatá, tým budú obsahovať viac tuku a budú tak chutnejšie. Farba kože sa vplyvom tuku mení do žlta.

Záver

Záverom si teda pamätajte, že prvá fáza výkrmu je pre celkový výsledok najdôležitejšia. O koncentrácii či sile krmiva nevypovedá len obsah proteínov, teda bielkovín, ale aj obsah aminokyselín (napr. metionínu a lyzínu). Minimálne 5 dní pred porážkou vysaďte krmivo s obsahom antikokcidika. Nikdy neskrmujte krmivá pre brojlery morkám. Vždy zaistite dostatočný prísun čerstvej pitnej vody.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch - 2. časť zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci - 2. časť.