Výkrm kurčiat

Jar je obdobie, v ktorom sa začínajú vykrmovať kurčatá v domácich podmienkach. Na účely produkcie mäsa je najlepšie používať vyšľachtené hybridné mäsové plemená, ktoré majú geneticky danú vlastnosť rýchleho rastu a vysokého osvalenia. Takéto plemená sa súhrnne nazývajú brojlerové kurčatá alebo brojlery.

Keď prinesiem malé kurčatá domov

Keď prinesiem malé kurčatá domov

Pre kurčatá v ranom štádiu veku je najvhodnejšie, keď im v chovateľskom zariadení prikurujete a prisvecujete, samozrejme s ohľadom na ročné obdobie. Prvý deň života je ideálne, aby kurčatá mali svetlo 24 hodín denne, druhý deň života 23 hodín denne a od 7. dňa by brojlery mali mať svetlo najlepšie nepretržite 18 hodín denne.

V priebehu prvého týždňa života sú kurčatá vystavené mnohým stresujúcim faktorom, ako je napríklad preprava alebo návyk na pevné krmivá. Krmivá zapríčiňujú aj zmenu črevného pH, čo môže mať za následok zdravotné problémy spôsobené zvýšeným obsahom baktérií E. coli. Preto je dobré okysľovať kurčatám vodu na pH 4, minimálne počas prvého týždňa života. To je možné pomocou komerčne vyrábaných okysľovadiel alebo 8 % octu, ktorý sa riedi v pomere 0,1 %. Vždy zabezpečte dostatočný prísun vody.

Výkrm kurčiat

Začiatok výkrmu

Pokiaľ ide o výživu, v má rozhodujúci význam v prvom týždni života brojlerov. Podobne ako u ostatných zvierat platí, že chyba pri kŕmení na začiatku sa neskôr už ťažko doháňa. To znamená, že kurča bude rásť do požadovanej hmotnosti dlhšie a tým sa ekonomicky predraží. V prvých dňoch života je totiž metabolizmus rýchlejší a relatívny rast väčší, a preto sú vysoké nároky na výživu.

Na výkrm brojlerov v prvých 2 týždňoch života sa väčšinou používa štartér pre brojlerov v podobe drvenej kompletnej kŕmnej zmesi. Zvieratá okrem vody už nič iné nepotrebujú. Z hľadiska rastu svaloviny je dôležitý obsah bielkovín v krmive. Nemenej dôležité sú tiež aminokyseliny, najmä metionín a lyzín, ktoré sa pridávajú do kŕmnych zmesí a sú stavebným kameňom proteínov.

Štartéry bývajú obohatené o antikokcidikum na potlačenie kokcídií a ako prostriedok proti zvýšenému úhynu. Pri krmivách pre brojlerov sa často používa salinomycín, ktorý je však jedovatý pre morky, preto krmivom pre brojlerov s antikokcidikom nikdy nekŕmte morky!

Stredná fáza výkrmu

Od začiatku 3. týždňa života vykrmovaných kurčiat sa podáva tzv. grower, ktorý je ideálny v granulovanej forme. Obmedzuje sa tým zbytočná strata krmiva. Relatívna intenzita rastu brojlerov je v tomto období trochu nižšia, preto už nie je potrebné, aby krmivo bolo natoľko koncentrované a obsah bielkovín je oproti štartéru asi o 1 % nižší. Dôležitý je opäť obsah aminokyselín a tiež antikokcidika na zníženie úhynu.

Grower sa kurčatám podáva až do obdobia 5 dní pred zabitím. Ak však vykrmujete doma kurčatá do vyšších hmotností, stačí, keď budete grower podávať do 40. – 45. dňa veku.Výkrm hydiny

Záver výkrmu

Potom sa prechádza na tzv. finisher, čo je granulované krmivo slúžiace na kŕmenie v poslednej fáze výkrmu. To znamená, že sa podáva až do zabitia, minimálne však posledných 5 dní pred zabitím. V tomto období je relatívny rast ešte pomalší a obsah bielkovín v krmive je opäť približne o 1 % nižší. Finisher neobsahuje antikokcidikum. V tomto období si už môžete dovoliť trocha šetriť na krmive, preto je možné miešať finisher napr. s kukuričným šrotom.

Použitie obilia na výkrm brojlerov

Uvedené postupy sa týkajú používania kompletných kŕmnych zmesí, t. j. krmív, ktoré obsahujú všetky potrebné látky a stačí iba zabezpečiť, aby zvieratá mali čistú vodu. Existujú však aj chovatelia, ktorí majú prístup k vlastným či lacným obilninám, väčšinou k pšenici či kukurici.

V takom prípade sa na účely výkrmu mieša obilie s bielkovinovým koncentrátom v sypkej podobe, ktorý býva založený na obsahu sóje, čo je najpoužívanejší zdroj proteínov. Podľa pokynov výrobcu koncentrátu teda miešajte obilie, najlepšie šrotované, s koncentrátom, a to v rôznych pomeroch podľa fázy výkrmu.

Z dôvodu sypkej štruktúry však počítajte so stratami krmiva, napríklad pre hrabanie a pod. Možný je tiež vyšší úhyn zvierat pre chýbajúce antikokcidikum a vyšší obsah plesní a mykotoxínov v obilí. Predsa len, v kompletných krmivách je obsah plesní minimálny pod vplyvom tepelnej úpravy.

Chutnosť kuracieho mäsa

Od 40. dňa veku brojlerov sa v kuracom mäse začína ukladať tuk, ktorý je, ako vieme, „nositeľom chuti“, mäso navyše vyzrieva. Čím dlhšie teda budete kurčatá vykrmovať, tým budú obsahovať viac tuku a budú chutnejšie. Farba kože sa vplyvom tuku mení dožlta.

Záver

Na záver si teda pamätajte, že pre celkový výsledok je najdôležitejšia prvá fáza výkrmu. O koncentrácii či sile krmiva vypovedá nielen obsah proteínov, teda bielkovín, ale aj obsah aminokyselín (napr. metionínu a lyzínu). Minimálne 5 dní pred zabitím vysaďte krmivo s obsahom antikokcidika. Krmivom pre brojlery nikdy nekŕmte morky. Vždy zabezpečte dostatočný prísun čerstvej pitnej vody.