Otcovské plemená prasiat a syntetické línie

V Českej republike chovatelia pracujú s otcovskými plemenami (v súčasnosti reprezentované najmä bielym otcovským, durocom a pietrainom), vrátane ich syntetických línií (SL 34, SL 38, SL 48, prípadne SL 68), a s materskými plemenami prasiat.

Na začiatku sedemdesiatych rokov sa jatočná prasatá produkovali podľa hybridizačného programu, ktorého podstatou bolo využitie efektu hybridizácie cieľavedomým medziplemenným krížením. Išlo najmä o troj- alebo štvorplemenné kríženie, kde základom boli prasnice kríženky F1 generácie, na ktoré sa pripárovali kance plemien s vyššou mäsovou úžitkovosťou. A keďže tieto kance sa používajú ako otcovia prasiatok určených na výkrm, tieto plemená sa označujú ako otcovské. Základ otcovských plemien v Českej republike položili pred päťdesiatimi rokmi importované zvieratá reprezentujúce plemená duroc, hampshire a belgická landrase.

DurocDuroc

Plemeno duroc (D) bolo do Českej republiky dovezené z USA. Ide o prasatá stredného až väčšieho telesného rámca, veľmi pevnej konštitúcie, kompaktnej telesnej stavby, primerane mohutné a s pevnou kostrou. Jeho plemenným znakom je plášťovo hrdzavo červené sfarbenie v širokej škále odtieňov. Ucho majú primerane dlhé, poloklopené. U jatočných zvierat je mäsový úžitkový typ vo všetkých najdôležitejších mäsových partiách výrazne vyjadrený. Kvalita mäsa je veľmi dobrá. Okrem mäsovej úžitkovosti sa od duroca požaduje aj veľmi dobrá rastová intenzita a konverzia živín.

Hampshire

Aj plemeno hampshire (H) bolo do Českej republiky prvýkrát importované zo Spojených štátov amerických. Má stredný až väčší telesný rámec, pevnú konštitúciu, pevnú telesnú stavbu a primerane silnú kostru. Hlavu má ľahšiu, ucho vzpriamené. Pre toto plemeno je typické sýto čierne sfarbenie s bielym sedlom, ktoré pokrýva oblasť pliec a obe hrudné končatiny. Mäsový úžitkový typ je dobre vyjadrený vo všetkých najdôležitejších mäsových partiách s dobrou kvalitou mäsa. Vyniká dobrou intenzitou rastu pri prijateľnej konverzii živín.

Belgická landrase

Plemenné zvieratá prasiat belgická landrase (BL) sa do Českej republiky doviezli z Belgicka a bývalej SRN. Ide o plemeno stredného až väčšieho telesného rámca s pevnou, dostatočne mohutnou kostrou. Hlavu má ľahkú, ucho klopené. Rozhodujúce mäsové partie sú výborne vyjadrené mäsovým úžitkovým typom s mediálnou chrbtovou ryhou prechádzajúcou až na zadok. Plemeno sa navyše cení vďaka dosahovaniu veľmi dobrých parametrov vo výkrme. Sfarbenie kože aj štetín je biele.

S uvoľnením centrálneho riadenia plemenitby po novembri 1989 boli dovezené ďalšie otcovské plemená, a to biele otcovské a pietrain.

Biele otcovské

Plemeno biele otcovské (BO) dovezené z Anglicka reprezentovalo otcovskú líniu Large White. Rozdiel spočíva v úžitkovom type, kde sa požaduje suché vyjadrenie mäsového úžitkového typu s mediálnou ryhou na chrbte a zadku. Sfarbenie kože aj štetín má biele, telesný rámec je stredný až väčší s pevnou kostru (o niečo mohutnejší než v prípade materskej línie). Sledovaným parametrom je veľmi dobrá rastová schopnosť a výborná konverzia živín.

PietrainPietrain

Plemeno pietrain (Pn) sa do Českej republiky doviezlo z vtedajšej SRN, kde vyšľachtili moderné plemeno väčšieho telesného rámca bez náchylnosti na stres. Ide o typicky otcovské plemeno s najvyššou mäsovou úžitkovosťou. Vyznačuje sa stredným až väčším telesným rámcom s pevnou a dostatočne mohutnou kostrou. Hlavu má ľahšiu, uši vzpriamené. Pre plemeno je charakteristické čiernobiele, respektíve škvrnité sfarbenie. Zvieratá zaraďované do plemenitby majú výrazne mäsový, sucho vyjadrený úžitkový typ s vynikajúcim osvalnením všetkých dôležitých mäsových partií a mediálnou chrbtovou ryhou končiacou pri koreni chvosta.

Syntetické línie

Pevná konštitúcia u duroca, výborné výkrmové vlastnosti u bieleho otcovského a vysoká mäsová úžitkovosť u pietraina stáli za vznikom otcovských syntetických línií. Chovateľská verejnosť tak začala pracovať s otcovskými líniami SL 34 (BO x D, D x BO), SL 38 (D x Pn, Pn x D), SL 48 (BO x Pn, Pn x BO), prípadne SL 68 (H x Pn, Pn x H), ktoré poskytovali možnosť uspokojiť tak požiadavky producentov, ako aj spracovateľov.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.