Výkrm prasiat

Na dosiahnutie dobrého zdravotného stavu prasiat je nutné, aby základom kŕmnej dávky boli jadrové krmivá. Ich výber je limitovaný nielen možnosťami chovateľa, ale aj zvolenou alternatívou hospodárenia. Napríklad v pravidlách ekologického poľnohospodárstva sa okrem pestrej skladby kŕmnej dávky kladie dôraz na to, aby sa skrmovali krmivá vypestované v bio režime.

Zdroje bielkovín pre prasatá

Správne tepelne ošetrené sójové bôby sú výborným zdrojom bielkovín na výživu odstavených prasiatok a dojčiacich prasníc. Lenže zohnať vhodnú sóju, ktorá sa k nám väčšinou dováža a navyše býva geneticky modifikovaná, môže byť pre biopoľnohospodára skutočne tvrdý oriešok. V našich podmienkach je dobrou alternatívou k sóji hrach.

Ďalším zdrojom bielkovín využiteľným v kŕmnych diétach aj pre prasatá sú vedľajšie produkty zo spracovania repky. Minimálny podiel konvenčných krmív povolený v kŕmnej dávke tvoria najmä bielkovinové krmivá.

 Zdrojom energie sú obilniny

Hlavný zdroj energie vo výžive prasiat predstavujú obilniny. Najvyššiu energetickú hodnotu zo všetkých druhov obilia má kukurica. Využíva sa vo forme šrotu, ale môže sa použiť aj ako produkcia z deleného zberu úrody.

V našich podmienkach je základnou kŕmnou obilninou pšenica, v kŕmnych dávkach pre prasatá by však nemala byť príliš jemne šrotovaná. Vhodnou alternatívou je aj kvalitný jačmeň, ktorý má v porovnaní s kukuricou vyšší obsah vlákniny i bielkovín. Podobné vlastnosti má aj ovos. Z ďalších obilnín sa do kŕmnych dávok pre prasatá používa ešte tritikal.

Ako minerálny doplnok sa v ekologickom poľnohospodárstve využíva napríklad zmes kŕmneho vápenca, dikalciumfosfátu a kŕmnej soli. 

Výživa prasiat na pastve

Výživa prasiat na pastve

Pastva má síce priaznivý vplyv na zdravotný stav prasiat, na jeho dosiahnutie je však nutné, aby základom kŕmnej dávky boli jadrové krmivá.

Pastvina pre prasatá bude mať v porovnaní s plochou určenou prežúvavcom odlišnú skladbu porastu. Na účely pastevného výkrmu prasiat sa zakladajú napríklad ozimné zmesky (s podielom ozimného jačmeňa, ozimného hrachu, mätonohu trváceho, ozimnej pšenice a ozimného hrachora), jarné zmesky (so zastúpením ovsa, hrachora a hrachu) a ďatelinotrávy.

Na pastvine si prasatá uspokoja veľkú časť svojich potravinových potrieb z rastlín a všetkého, čo nájdu vrátane prirodzene sa vyskytujúcich byliniek, korienkov a najrôznejších hmyzích lariev. Samozásobitelia bravčovým mäsom vo výkrme všežravého prasaťa uplatnia aj kuchynské zvyšky.

Aktualita

E-book

E-book o králikoch zdarma

Registrujte sa k odberu newslettera Energys Hobby a získajte zadarmo e-book Králíci.