Morčata

Kŕmenie morčiat

13.december 2018

Podobne ako človek ani morča si nedokáže samo vytvoriť vitamín C, preto je dôležité dodať mu ho v strave.